Forskningsvåren i Norrtälje kommun

Posted on 9 januari, 2014 av

0


Jag och min kollega Lotta Andersson har världens roligaste arbete! Vi arbetar som skolutvecklare i Norrtälje kommun och det innebär flera olika uppdrag. Tillsammans med pedagoger och skolledare, på alla nivåer, utvecklar vi olika skolfrågor från och med förskola till och med vuxenutbildningen. På köpet utvecklar vi oss själva – oj vad vi brottas och grottar i olika frågeställningar!

Vi har en ny skollag som tydligt uttrycker: Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad innebär då detta? Skolverket har definierat dessa begrepp och i diskussioner med pedagoger och skolledare upptäcker vi att begreppen definieras olika. Vi som arbetar på fältet behöver därför kommunicera och definiera begreppen. Lotta och jag har tagit del av undersökningar som visar att pedagoger och skolledare tycker att forskning är viktigt, men att tid inte finns till att ta del av forskningsrapporter. Undersökningar visar även att pedagoger tycker att det inte ingår i deras uppdrag – vilket det ju gör! Därför började vi fundera på hur vi skulle kunna underlätta för pedagoger och skolledare att ta del av forskning så att skolans undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Båda Lotta och jag brinner för skolutveckling och forskning, vi läser och tar del av en hel del forskning inom olika områden. Vi kommunicerar kontinuerligt med vår chef, Åse Modin, förvaltningschef i Norrtälje kommun, som stödjer oss i vårt arbete. Hon planerade en fantastisk dag i Norrtälje som kom att heta Röda-tråden-dagen och var en arena för politiker, skolledare på olika nivåer, förstelärare, skolutvecklare och utvecklare inom olika områden. Under denna dag delades goda exempel och vi hade ”caféer”/Teach Meets med olika innehåll och då diskuterades förstås exempelvis begreppen Vetenskaplig grund och Beprövad erfarenhet. Även denna dag blev det tydligt att dessa begrepp behövde diskuteras, definieras och formuleras tillsammans. Behovet att få ta del av forskning uttrycktes även under denna dag, såväl från pedagoger och skolledare som från politiker. Sagt och gjort! Lotta och jag kontaktade olika forskare som vi kände till, både vad de står för innehållsmässigt, men också vad de får för referenser från olika åhörare. Vi har läst litteratur och avhandlingar de skrivit. Tillsammans med vår chef, bestämde vi, att ett tillfälle i månaden kunde vara möjligt. Forskningsvåren föddes!

Forskningsvåren och andra aktiviteter arrangeras av Barn- och utbildningskontoret i Norrtälje kommun. Från och med hösten 2013 erbjuder Norrtälje kommun sina arrangemang även till intresserade i andra kommuner. Ett nytt grepp som kommunen vill pröva och som kommer att utvärderas efter våren. Vi hoppas ju på en Forskningshöst!

Vårens program:
28 januari, Ann S. Pihlgren, Tänkandets didaktik
18 februari, Mona Holmqvist, Learning Study som modell för utvecklat lärande
18 mars, Lotta Andersson och Jane Tuominen, Positivt om negativa tal
15 april, Lisa Björklund Boistrup, Bedömning i flykten
20 maj, Håkan Fleischer, Om en-till-en är svaret – vad är frågan?

Läs mer om föreläsarna och deras program på http://pedagogdirekt.se/forskningsvaren/start-forskningsvaren/

Tveka inte!
Anmäl dig på länken nedan:
http://www.pedagogdirekt.se/forskningsvaren/anmalan-forskningsvaren/

Annonser
Posted in: Uncategorized