Mycket väsen för … ingenting?

Posted on 5 januari, 2014 av

2


… hur det kan komma sig att några, trots den massiva vuxendominansen, känner sig rädda för att barnen ska ta makten. Han pekar på paralleller. Både vid avskaffandet av slaveriet och i samband med medborgarrättsrörelsen i USA fanns liknande farhågor. Minoritetsbefolkningen ansågs må bäst om den fick leva med strikta ramar och tydliga gränser. Fick den mer makt skulle kaos utbryta.

… Psykologen ser positivt på de föräldrakurser som nu ordnas men menar att de behöver kompletteras med en radikalt förnyad lärarutbildning, där de blivande lärarna får lära sig att ta vara på den kraft som frigörs när barnen får fler och utökade rättigheter. Också barn behöver utbildning för att förstå att rättigheter alltid är kopplade till ansvar.

Citatet är ifrån barnläkare Lars H Gustafssons debattartikel i GP idag. Det är en stark text som ställer vuxendominansen på sin spets. Med en historia av barnaga blir frågan om rädslan för ”Barnens övertag”, som det debatterats om en del på sista tiden, helt enkelt är sprunget ur föråldrade referensramar.

Vad tycker du?

Annonser
Posted in: Uncategorized