Varför behövs skolan? signerat Jesper Jonsteg

Posted on 27 december, 2013 av

2


Frågan är inte så dum. Inte om man ställer den ofta. Tänk om våra skolpolitiker hade bestämt sig för att varje dag försöka komma på ett bättre svar på just den frågan. Tänk om föräldrar, lärare och näringslivschefer varje dag frågade sig: varför?

Det finns det något unikt med den svenska skolan. Det finns något unikt i en skola som bygger på tanken att eleven skall vara i centrum.

Lyssnar man på debatten i dag så tycker jag det saknas något. Politiker pratar sig varma om lärartäthet, disciplin, ordning och reda och tid med elever. Alla partier har mirakellösningen som skall styra in Sverige på rätt kurs. En mirakellösning som skall skapa konkurrensfördelar och få oss att åter toppa kunskapslistor. Inför industrin står partiledare från båda blocken och säger att vi har ett matchningsproblem som utbildningsväsendet behöver lösa. Vi hör om föräldrar som inte hinner, vill eller som inte kan vara delaktiga i sina barns skolgång. Vi hör frågan om läxhjälp på skoltid eller i privat regi. Friskola eller offentlig skola? Ett återförstatligande av skolan som ska lösa allt. Eller?

Nej, så är det naturligtvis inte.

Syftet med skolan är att ge våra barn erfarenheter och lärdomar som de inte kan få annars.

Vår främsta uppgift som samhälle borde vara att ge varje individ möjligheten att förverkliga sina drömmar. Meningen med skolan är att ge varje barn tryggheten och självförtroendet att upptäcka och utveckla sin passion.

Skolan ger individer möjligheten att mötas, utmana sina föreställningar om världen och upptäcka nya intressen. En kurs i kemi kommer att leda till att några upptäcker sin passion för medicin. Och de som inte fastnar kommer kanske aldrig bli kemister. Men de kanske blir politiker. Det viktiga är att se att varje typ av kunskap är likvärdig och att varje individ har den självklara rättigheten att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna intressen och förutsättningar.

Att ge alla barn grundläggande kunskaper för att klara vuxenlivet är en hygienfaktor. Vi behöver prata om möjligheter. Sverige tillhör i nuläget kanske inte de bästa länderna i världen på matematik. Det kan hända att vi inte utbildar tillräckligt med ingenjörer, läkare och forskare för att tillfredsställa näringslivets och samhällets behov. Men vi tillhör de bästa på annat. Sverige är ett av de länder som är bäst på innovation, kreativitet, demokrati, organisation och jämställdhet. Vi har en grundmurad tro på rättvisa och principer kring mänskliga rättigheter. Alla dessa faktorer är egenskaper som i framtiden kommer öka vår konkurrenskraft och stärka vårt samhälle. Många av dem är unika och svåra att kopiera eller ersätta. Vi behöver värna och utveckla dessa styrkor.

Det svenska skolsystemet kan och bör ge våra medborgare chanser. Chanser att utveckla sina intressen, finna nya intressen och inte minst att få chansen och möjligheten att misslyckas. Chansen att välja fel för att senare hitta sin passion, tillsammans med självförtroendet att våga satsa på en egen idé.

Näringslivet har aldrig och kommer aldrig vara framgångsrikt på grund av att vi utbildar ”rätt” kompetens. Näringslivet lever på idéer och på människors passion. Ge oss 100 ingenjörer och vi bygger en industri, ge oss 100 systemutvecklare och vi blir it-pionjärer. Ge oss musiker…

Vi kan aldrig med säkerhet veta vad nästa framgångssaga kommer att bli. Men den kommer garanterat aldrig handla om personer som inte tror på sig själva, inte har passion, inte har idéer. Framgång, inte minst inom kreativa branscher, handlar om modet att misslyckas, misslyckas och åter misslyckas för att till slut lyckas.

Vi behöver utbilda oss för att kunna upptäcka våra drömmar. Men vi behöver i lika hög utsträckning utbilda oss för att få modet och tryggheten att våga förverkliga dem. Gör vi detta så kommer vi inte bara ha en skola i världsklass. På köpet kommer vi att få ett samhälle och ett näringsliv som få kan konkurrera med.

Ja, jag vet. Allt ovan är en samling floskler som på intet sätt pekar på konkreta lösningar. Men så länge vi har politiker som inte vågar prata om visioner och aldrig levererar några innovativa tankar. Ja, då kommer alla mer eller mindre spretiga och bakåtsträvande förslag på konkreta åtgärder ändå inte att medföra mycket mer än kosmetiska justeringar i nästa PISA-rapport.

Så åter till frågan. Varför behövs skolan?

För att vi behöver nya idéer. För att vårt samhälle behöver individer med passion och som vågar satsa på sina drömmar men även har möjligheten att ångra sig. Det är detta vi behöver bli bäst på. Det är först då vi har en skola i världsklass.

Annonser
Posted in: Varför skola?