Lucka 1 – Ibrahim Baylan

Posted on 1 december, 2013 av

0


Första lucka ut i #skolvårens julkalender 2013 är Ibrahim Baylan, vice ordförande i utbildningsutskottet och Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor. Mellan åren 2004-2006 var Baylan också skolminister i den socialdemokratiska regeringen.

Lärarna – nyckeln till framgång i skolan

10 år, jag ska börja skolan. Scenen är en låg- och mellan stadieskola i Norsborg, Botkyrka kommun. I Klassrummet finns 8 elever i olika åldrar, jag är yngst. Gemensamt för oss alla är att vi inte kan ett ord svenska. Längst fram står fröken Barbro. Hon är lugn, snäll och metodisk i sitt sätt. Hennes uppgift är att vara vår lärare i svenska. Det som slår mig med henne under de första månaderna är att hon aldrig brusar upp, ens när vi är väldigt stojiga. Flera av eleverna har gått i turkisk skola förut och tycker hon är mesig jämfört med de lärarna, särskilt som aga fortfarande användes flitigt där.

Hon är dessutom väldigt envis och rättar mig alltid när jag säger fel. Efter ett halvår, när jag lärt mig kommunicera lite bättre på svenska så försöker jag säga att hon inte ska ha så höga förväntningar på att vi ska säga rätt, för vi är ju trots allt invandrare och har inte svenska som modersmål. Men svaret från en mycket allvarlig lärare är, Ibrahim, du får aldrig tro så lite om dig själv och skylla dina fel på det. Det fastnar, mycket därför att hon är så genuint engagerad och envis.

41 år, jag sitter i mitt tjänsterum i riksdagen, som vice ordförande i utbildningsutskottet. Jag funderar på hur skolgången hade gått om jag inte hade haft en så engagerad och positiv lärare som fröken Barbro.

Idag känner jag i själ och hjärta en oro över att vi har så få som idag söker till våra lärosäten för att bli lärare. Utan begåvade och engagerade lärare så kommer det vi inte att lyckas med målet att alla elever ska ha en utbildning som ger de frihet i livet.

Det känns som att vi är i ett vägskäl och att vi som idag är utbildningspolitiker måste komma överens, över blockgränsen, om en långsiktig färdplan för att stärka läraryrkets attraktionskraft. I planen måste det finnas åtgärder som förbättrar villkoren, ökar autonomin i yrket samt stärker tillgången till aktuell skolforskning. Vi har från S tagit initiativ till sådana samtal, därför att vi vill ha nationell samling kring läraryrket. Än så länge har det varit trögt men vi ger inte upp. Vi kommer att ta ett sådant initiativ igen efter valet den 14 september.

God jul och gott nytt år, kära lärare och rektorer!

Annonser