Hur ser din praktiska teori ut?

Posted on 28 november, 2013 av

0


John Steinberg har skrivit en handbok för arbetsro och effektivt lärande som heter Ledarskap i klassrummet och som handlar om att reflektera över sitt eget ledarskap.

”Hur kan jag som pedagog få mitt uppdrag – att underlätta både inlärning och varje individs egen utveckling – att fungera, samtidigt som jag får gruppen att fungera?”

Det är en intressant tanke och jag började fundera på hur många pedagoger som har formulerat sin egen praktiska teori. Den praktiska teorin som man kan kalla den tysta kunskapen. Den kunskap som ligger till grund för många ställningstagande och val i det yrke man utför. Jag insåg att det inte bara är pedagoger det handlar om utan alla människor, oavsett i vilket yrka man har, fattar man beslut utifrån någon grund.

Jag formulerade min praktiska teori för rätt många år sedan och har med jämna mellanrum återkommit till den. Nu under hösten har jag utvecklat den för jag har uppmärksammat och fått syn på vilka röster förutom min egen som finns med i min praktiska teori. De teoretiker som har forskat om lärande finns med och stärker mig i mina tankar kring lärande och i mitt fall klassrumsklimat. När jag synliggör mina varför som ligger till grund för mitt arbete så kan jag vara trygg i mitt möte med elever, föräldrar och styrdokument tänker jag!

Jag skrev frågan på twitter och fick möta fler som hade funderat på samma sak.

Vi insåg att 140 tecken var för lite för att svara på det så nu vill vi välkomna alla att skriva om det på #skolvårens blogg!
Vad är din praktiska teori? Vad grundar du dina handlingar i din praktik i? Oavsett vilket yrke du har!

Skriv till skolvaren@gmail.com så publicerar vi dina tankar kring din praktiska teori!

Posted in: Uncategorized