Jag antar utmaningen!

Posted on 27 november, 2013 av

2


Replik till blogginlägget Låt alla blommor blomma på skolvåren.se

Tänk vad spännande det är att stå mitt i detta stora digitala skifte som samhället, och därmed också skolan, genomgår i dag. Jag blev ombedd av Skolvåren att skriva en replik till Rolf Ekelunds intressanta blogginlägg, efter att ha kommenterat det på Twitter med utropet ”Jag antar utmaningen!” Jag ska här försöka att skissa min bild av evolutionen i dagens skola, och hur jag tror vi kan använda digitaliseringen för att skapa världens bästa skola.

Att vara ung lärare i dag är att stå med ett ben på varje sida av detta skifte. Jag är 80-talist och tillhör kanske den sista generationen som minns livet före det digitala samhället. Jag skrev min första gymnasieuppsats på papper med bläckpenna (grönt bläck i rubriken, för att snygga till layouten). Min sista gymnasieuppsats skrev jag på dator. Det var i slutet av 90-talet och jag minns att jag tyckte den allra största fördelen med datorn var att jag kunde göra en snyggt layoutad text. En dyr skrivmaskin helt enkelt. Mina källor hittade jag i böcker på biblioteket, Internet var till för mejl och chatt, tyckte jag. Ett privat nöje.

År 2006 tog jag examen från lärarprogrammet och fick mitt första jobb som nybliven svensk- och historielärare vid en liten gymnasieskola i Göteborg som redan då hade en-till-en-lösning, en dator till varje elev. På den tiden var det fortfarande ganska ovanligt och det räckte ganska bra med att ha en bärbar dator, mejla med eleverna och hålla en föreläsning med en Power Point för att verka som en innovativ lärare på den digitala spjutspetsen.

Sju år senare ser det annorlunda ut. Jag har fått en uppsjö av digitala verktyg och mängder av information att förfoga över till min undervisning. Jag förväntas också använda dem. Gott så, jag tillhör den lärarskara som anser att vi inte ska, eller ens kan, stoppa digitaliseringen av skolan och undervisningen. Istället för att motarbeta den ska vi använda den. Vi har, som Rolf Ekelund skriver, här ett mycket kraftfullt verktyg som vi kan använda för att skapa oss världens bästa skola där alla blommor, både lärarblommor och elevblommor, verkligen får blomma.

Vad har jag då lärt mig av mina år som digital och bärbar lärare? Jo, att den digitala verkligheten öppnar upp för oanade möjligheter och att jag och mina elever får stora möjligheter till att lära oss på nya sätt. Internet ger en öppning till världen utanför som aldrig tidigare funnits i skolan. Digitaliseringen öppnar nya vägar till dialog, verklig publicering, visualisering, interaktivitet och mycket mer. Men när man väl får en dator i handen förväntas man som lärare också lösa mer själv. Brevidläsningsböcker, övningsböcker och antologier är ett minne blott. Du har ju Internet, kära vän.

Riktigt så enkelt är det dock inte. De många nya verktyg som står till vårt förfogande tar tid att lära sig använda på smarta och pedagogiska sätt och så fort vi har tagit oss an ett verktyg kommer ett nytt – Prezi känns i dag betydligt ”flashigare” än mina gamla Power Point-presentationer. Jag kan verkligen förstå att en del lärare blir alldeles utmattade bara av tanken på digitaliseringen. Risken finns att dessa lärare inte kan, vill eller orkar ta sig an utmaningen, eftersom de kastas ut i ett oöverskådligt hav av information och digitala verktyg utan mycket mer stöd än en dator. Risken för oss som är mer entusiastiska kan istället vara att vi lägger alldeles för mycket av vår dyrbara tid på att samla in och strukturera all denna information och lära oss de senaste verktygen. Vi måste ta oss en funderare över hur vi ska använda vår tid på bästa sätt.

Jag tror, precis som Rolf Ekelund, att vi behöver fylla Internet med ett pedagogiskt anpassat innehåll för att klara av utmaningen som vi står inför. Innehållet måste vara anpassat för elever, så att de tillsammans med läraren får en digital bro mellan klassrummet och verkligheten. Det är mycket bra med all den kollegiala delningsverksamhet som pågår, men det är ett snårigt arbete att söka upp allt material på lärarbloggar, lektion.se och andra banker. Vi behöver ett ”back office” som hjälper oss samla materialet på ett effektivt sätt.

Rolf Ekelund slår ett slag för det digitala läromedlet och det gläder mig! Jag instämmer!

I min värld är ett gott digitalt läromedel en bank som samlar goda texter, länkar, digitala verktyg och interaktiva uppgifter för alla lärare och elever att utgå ifrån och som de kan lita på ständigt uppdateras. En rimlig start med rubriker kopplade till ämnesplanen, så att vi lätt kan hitta och sovra. Det är en bank där läraren och eleven kan lita på att de får material som kombinerar text, ljud och bild och som är anpassat till elevernas nivå och till elever med olika behov. Det är en bank för eleven att börja i, för att få grunderna. Med dem i ryggsäcken kan de gå vidare till andra källor på ben som håller, som inte brakar samman under för svåra texter eller för mycket information som de inte kan värdera på ett vettigt sätt.

Med ett sådant material kan även de osäkra lärarna och eleverna att ta klivet in i det digitala klassrummet på allvar utan att behöva lägga orimliga mängder tid och kraft som är bättre investerad i andra delar av skolverksamheten. Det är först då vi får en jämlik skola där alla lärare och elever vill och vågar använda den nya tekniken utan att känna sig överhopade med arbete. Det är först då alla elever i alla digitala klassrum får använda sina nya datorer och läsplattor till att vara mer än mycket dyra skrivmaskiner. Och det är en förutsättning för världens bästa skola!

Cecilia Lilja

Vem är jag?
Jag är legitimerad lärare i svenska och historia för grundskolans äldre åldrar och gymnasiet. Jag tog examen 2006 från lärarprogrammet på Göteborgs Universitet och har sedan dess arbetat på både gymnasiet och högstadiet. Jag har haft förmånen att sedan 2006 arbeta på skolor med en-till-en. Sedan juni 2013 har jag gjort en tillfällig paus i lärargärningen för att leda arbetet med att skapa ett digitalt läromedel i svenska på Digilär.se (åk 7-9 och gymnasiet).

Om du vill veta mer om mitt projekt så kan du följa mig på Twitter @CeciliaLilja eller kontakta mig på cecilia@digilar.se

Annonser
Posted in: Uncategorized