”För att ha något att längta efter”

Posted on 19 november, 2013 av

0


#skolvåren har fått in fler elevröster, där de funderat kring varför vi har en skola och vad som krävs för att en skola ska vara bra.

Så här gick det till:

o Eleverna fick reflektera själva först i sin reflektionsbok över varför man går i skolan.

o Diskutera 2 o 2 vad de skrivit, om de kunde komma på ytterligare saker, likheter/skillnader.

o De fick skriva ner på en klisterlapp vad de kom fram till. Lapparna sattes upp på tavlan.

o Lapparna lästes upp i helklass.

Det här blev resultatet:

#VarförSkola?
Elever varför skola

Vad krävs för att skapa en bra skola?
Elever vad krävs

Det är anmärkningsvärt hur många elever som svarar att de går i skolan för att få bra jobb när de blir stora. Är det skolans huvudsyfte; att se till att barn får en utbildning så att de kan jobba när de blir stora? Vill vi ha det så? Värt att fundera över!

Ett svar vill vi gärna lyfta fram lite extra. Vi hoppas att alla barn får känna så för skolan:

Varför skola?
– För att ha något att längta efter.

Annonser
Posted in: Varför skola?