Vem är skolvärldens punkare 2013?

Posted on 16 november, 2013 av

0


På SETT2014 kommer de att dela ut ett stipendium på 10 000 kr till en person i skolans värld, till exempel en lärare, pedagog eller skolledare som utmärks av:

* Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn/elev, trots omgivningens tyckanden och tryck.

* En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid.

* Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande.

* Ett ledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund.

* Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever.

* Modet att ta debatt.

* Är punk i skolvärlden.

Läs mer på SETT’s hemsida. Och framförallt, NOMINERA HÄR! Ut med Jante och in med nomineringar av all fantastiska människor där ute som kämpar för varje individ!

Annonser
Posted in: Uncategorized