I min skola av Maria Stockhaus

Posted on 7 november, 2013 av

2


Ska väl börja med att erkänna att jag inte har någon pedagogisk utbildning men väl 11 års erfarenhet som skolpolitiker. Det finns säkert många som säger att det inte kvalificerar mig till att tycka om skolan men jag tar risken och gör det ändå.
Har varit på många skolor och massor av seminarier om skolan och lyssnat på lärare, rektorer, forskare mfl. Det har lett mig till att fundera över hur jag skulle vilja organisera en skola själv om jag fick chansen. Jag har kommit fram till en del saker som jag tror skulle göra skolan till en roligare arbetsplats för lärarna och dessutom en skola som skulle göra att eleverna nådde bättre resultat och inte minst var bra rustade för vuxenlivet.

Något som är helt givet är att ”min” skola har IT-teknik på plats för alla lärare och alla elever, för mig är det en självklarhet att skolan ska ha tillgång till samma arbetsredskap som är självklart i resten av samhället. Tekniken i sig är ju egentligen bara ett redskap men jag har sett så många exempel på hur mycket bättre och roligare skolan kan bli om tekniken utnyttjas på rätt sätt.

En annan sak som jag tror är viktigt är att få bort det fyrkantiga tänket kring tid. Det handlar om timplaner men också om hur lärarnas arbetstid delas upp i olika kategorier och att hur mycket tid som går åt till olika delar regleras och diskuteras i oändlighet känns det som ibland. Jag har förstått att detta är ett getingbo att ge sig in i men vi måste kunna diskutera även detta om vi vill utveckla skolan. Alla elever lär sig olika snabbt och dessutom olika snabbt i olika ämnen och då behövs en större flexibilitet i hur tiden används på skolan.

Jag tror skolan skulle bli en roligare arbetsplats om man kunde hitta en organisation där arbetslagen hade betydligt större frihet att lägga upp undervisningen mm. Ett arbetslag skulle kunna ha ansvar för en viss grupp elever och sen lägga upp undervisningen på ett sätt som passar dessa elever bäst. Hur man delar upp undervisning och andra arbetsuppgifter sinsemellan borde vara upp till arbetslaget självt. Undervisning kan ju ske på så många olika sätt, föreläsningar, workshops, grupparbeten mm mm och där kan ju arbetslaget själva få lägga upp organisation och schema (förutom vissa tider som måste anpassas efter hur specialsalar är tillgängliga tex). Naturligtvis ska detta ske i samråd med rektor.

Det vore kul att få möjlighet att driva skola på detta sätt men misstänker att det är en bit kvar innan det skulle kunna vara möjligt.

En skola organsiserad på detta sätt tror jag skulle stärka lärarprofessionen och det behövs. Det är alldeles för många som är inne och klampar omkring i skolans inre arbete som åtminstone inte jag tycker har där att göra.

Vet inte om jag någonsin startar en skola, kanske fastnar i politiken men det går ju att göra nytta där också.

Maria Stockhaus, skolkommunalråd i Sollentuna och ordförande i SKL utbildningsberedning.
@Mariastockhaus

Annonser
Posted in: Uncategorized