”Varför skola?” signerat Karolina

Posted on 3 november, 2013 av

0


Varje dag går vi fram och tillbaka ifrån skolan, varje dag spenderar vi ca 6-8 timmar på att läsa fakta, skriva texter och lära oss nya saker.

I Sverige är det lag på att gå i skolan. Olikt från tex Finland som har läroplikt har vi skolplikt. Vilket betyder att vi måste vara i skolan. I Finland där man har läroplikt är det lag på att man måste lära sig saker fast det är inte lag på att vara i skolan.

Men varför går vi i skolan? Skulle vi kunna lära oss mer genom att studera hemma istället för i skolan?

Syftet med skolan kan diskuteras i timmar. En av anledningarna är ju just att det är lag på att gå i skolan.

”Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel…” Skollagen säger klart och tydligt att vi måste gå i skolan men den säger aldrig varför.

De som har skrivit skollagen kanske tycker det är så lätt att räkna ut varför vi går i skolan och det är därför de inte har skrivit varför, eller så finns det inget bra svar på varför vi egentligen går i skolan.

Jag själv tror att vi går i skolan för att skapa balans i samhället. Vi går i skolan, lär oss, och lärarna får ett jobb. Om vi inte gick i skolan skulle de, enligt skolverket, 128 058 lärarna vi har i Sverige inte ha något jobb. Vart skulle de då ta vägen?

Förr i tiden gick vi i skolan för att lära oss att frukta gud och bibeln. För att kunna lära sig om bibeln och gud behövde man kunna läsa. Det var även dyrt att gå i skolan, alla material och lärare kostade pengar. Från början var det bara de rika som hade råd att gå i skolan.

År 1723 infördes det en lag att alla föräldrar skulle lära sina barn att läsa och år 1972 infördes lagen ”Skolplikt” vilket innebar att alla barn i ålder sju till sexton skulle gå i grundskolan. Enda sen dess har vi blivit ”tvingade” till att gå i skolan. Är det så att vi bara går i skolan för att vi gjorde förr i tiden också?

Jag tror att vi delvis går i skolan för att ens föräldrar också gjorde det, det har blivit en “tradition”

Vi måste även gå i skolan för att vi behöver en utbildning för att klara oss i dagens samhälle. För att vi ska kunna jobba med det vi vill måste vi kunna välja rätt gymnasium för att få den utbildningen som behövs. Men om man inte har den utbildning som krävs innan man börjar gymnasiet så kommer man antagligen inte få jobba med det man vill i framtiden. Därför är det viktigt att gå i skolan, så man får jobba med det man tycker är roligt och det man är bra på.

Men om man inte vet vad man är bra på. Hur ska man då kunna välja gymnasium?

Jo, skolan ska hjälpa oss att hitta våra talanger. Samhället vill att vi ska arbeta med det som vi är bra på och tycker är roligt för att samhället ska komma längre i utvecklingen och bli ännu bättre än vad det var tidigare. så en anledning till att vi går i skolan kan vara att vi ska hitta våra talanger.

Samhället hjälper oss idag, vi hjälper samhället i framtiden.

Skolan skapar även jämlikhet genom att alla i Sverige får samma förutsättningar. Alla i Sverige har möjligheter att att lära sig och utvecklas. De som har inlärningssvårigheter får den hjälp de behöver för att utbildas utifrån sina förutsättningar. De som har inlärningssvårigheter ska ha samma möjligheter som vem som helst och ska inte behandlas olikt från andra.

Genom att gå i skolan kan även de som inte har lika mycket pengar som andra ha råd att ge sina barn en bra utbildning. Så även de barn som inte har välutbildade föräldrar kan lära sig nya saker.

Det finns både fördelar och nackdelar med att gå i skolan. Men jag tycker att vi i Sverige ska vara glada över att få gå i skolan och lära oss saker. för vissa har inte samma möjligheter som vi. Vissa kommer aldrig hitta sina talanger eller få jobba med det de vill. Därför tycker jag att det är viktigt att vi lär oss se vilken tur vi har som är födda i Sverige.

Källor:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K7

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolplikt

Karolina 8A, Bällstabergsskolan

Annonser
Posted in: Varför skola?