”Varför skola?” signerat Sofie Walde

Posted on 2 november, 2013 av

0


Varför ska vi gå i skolan egentligen?

Jag är i skolan för att lära mig. Jag går i skolan för att få en bra framtid. Jag går i skolan för att jag har drömmar jag vill uppnå. Jag går i skolan för att jag vill ta del av kunskapen. Jag går i skolan för att jag har mina vänner där. Jag trivs i skolan.

Alla har rätt till utbildning. Därför tycker jag att skolan ska vara gratis i alla länder. Fler länder ska införa skatt och i Sverige ska det bli mer för att betala läromedel och bra lärar löner.

Lärare ska vara mer välutbildade och det ska bli färre vikarier. Lärare ska ägna mer tid åt de elever som har det svårt. Ni som jobbar ska kunna hjälpa våra unga att få en grundläggande utbildning och plats på ett bra gymnasium. Det behövs fler bostäder för studenter som ska vara billiga att hyra eftersom det är så många studenter som står utan hem om de önskar att plugga någon annanstans i landet. Ni vuxna kanske tycker att det är slöseri att ägna så mycket tid åt ungdomarna. Men vem ska då föra mänskligheten framåt när ni dör? Dessutom så är det vi som kommer jobba på ålderdomshemmen där ni kommer sitta när ni är gamla.

För att uppnå bättre undervisning kan man fokusera mer på att behålla och utveckla elevers kreativitet. Kreativiteten behövs när ungdomarna ska komma på nya uppfinningar för att hjälpa samhället framåt.

Skolan behövs för att förstå vår historia och samhälle. Att ta vara på alla tidigare generationers lärdomar. Eftersom varje generation lär sig nya saker så måste vi spara kunskaperna så alla kan ta del av dem.

Skolan behövs för att utbildning ger möjlighet till bra jobb vilket leder till att man trivs och kan försörja sig bra.

I skolan lär man sig att samarbeta med andra människor och dessa kunskper har man nytta av i arbetslivet.

Ett barn föds med förutsättningar att lära sig, det är vi andra som ska lära det.

En krönika av

Sofie Walde 8a Bällstabegsskolan

Annonser
Posted in: Varför skola?