Bibliotek sökes

Posted on 1 november, 2013 av

1


Modern folkbildning

Initiativ samutveckling är en växande folkrörelse med den inre kompassen som vägvisare. Vi vurmar det goda samtalet för att bredda och fördjupa demokratin. Vi vill också stärka gemenskapen i samhället och därmed minska utanförskapet. Livsfrågorna vill vi också få mer synliga i vår vardag.

Vi söker nu samarbete med bibliotek, som ju är en av de få publika platserna vi har för att mötas – utan köptvång! Vi har förstått att även om folk kanske lånar lite färre böcker, så ökar på sina håll antalet besökare på biblioteken. Initiativ samutveckling (iS!) har som en specialitet att hålla i möten. Vi gör det på ett sätt som leder fram till ett öppet lyssnande, en dialog – ett gott samtal. Vi ha hållit iScaféer i Lund, Malmö, Uppsala och Stockholm sedan 2012.

iScafé! kan ses som en metafor. Att ”gå på café” är både lättsamt och trivsamt. Och isen inom mig och mellan oss smälter i ett gott samtal!
Frågan är om några bibliotek kan vara intresserade av att prova ”Bibliotekets iScafé!”

Är ni intresserade av att samarbeta? Kontakta Per Hörberg på per.hrberg(@)samutveckling(.)se, 0704888430

//
Per Hörberg, koordinator
http://samutveckling.se

PS iS! tar parti för det goda samtalet. Vi vill inspirera politiker och media att ta intryck, men iS! ska inte bli något politiskt parti.

Annonser
Posted in: Uncategorized