What is stopping us from Unleashing a Generation of Geniuses

Posted on 24 oktober, 2013 av

0


“But you do have one thing that makes you the equal of any kid in the world,” Juárez Correa said. “Potential.”

He looked around the room. “And from now on,” he told them, “we’re going to use that potential to make you the best students in the world.”

Paloma was silent, waiting to be told what to do. She didn’t realize that over the next nine months, her experience of school would be rewritten, tapping into an array of educational innovations from around the world and vaulting her and some of her classmates to the top of the math and language rankings in Mexico.

“So,” Juárez Correa said, “what do you want to learn?”

Det här är inte bara en underbar berättelse om hur en eldsjäl med stor förändringsvilja lyckats omvälva hela tänket på undervisning och så även elevernas inhämtning av kunskaper. Det är inte heller endast en berättelse om hur en lärare blivit inspirerad av ett gott exempel, i det här fallet Sugata Mitra, och på så sätt lyckats skapa en lärandemiljö som spirar. Det är också en berättelse om hur framtidens skola, den vi står i idag, möjliggjort helt nya sätt att lära sig på och helt nya sätt att se på barn och lärandeprocessen.

Juárez Correa didn’t know it yet, but he had happened on an emerging educational philosophy, one that applies the logic of the digital age to the classroom. That logic is inexorable: Access to a world of infinite information has changed how we communicate, process information, and think. Decentralized systems have proven to be more productive and agile than rigid, top-down ones. Innovation, creativity, and independent thinking are increasingly crucial to the global economy.

Om vi förväntar oss nya förmågor av våra elever idag jämfört med förr låter det logiskt att vi ej kan lära ut på samma sätt som vi gjort förut. Precis som att det vore ineffektivt att försöka göra upp eld med flintastenar idag blir det märkligt att vår syn på hur kunskapande går till ej förändras i takt med de nya artefakterna vi skapat oss:

“In 1970 the top three skills required by the Fortune 500 were the three Rs: reading, writing, and arithmetic. In 1999 the top three skills in demand were teamwork, problem-solving, and interpersonal skills. We need schools that are developing these skills.”

Vad är då den nya lärarrollen, i den framtid vi lever i just nu?

That’s why a new breed of educators, inspired by everything from the Internet to evolutionary psychology, neuroscience, and AI, are inventing radical new ways for children to learn, grow, and thrive. To them, knowledge isn’t a commodity that’s delivered from teacher to student but something that emerges from the students’ own curiosity-fueled exploration. Teachers provide prompts, not answers, and then they step aside so students can teach themselves and one another. They are creating ways for children to discover their passion—and uncovering a generation of geniuses in the process.

Men finns det då någon forskning på att de nya sätten är bra sätt att lära sig på? Läs hela artikeln här så får du se.

Annonser