Vad har ni för förväntningar på #afkMalmö ?

Posted on 17 oktober, 2013 av

0


”Jag vill prata om Sensemaking och kort och gott hoppas jag på att kunna bidra med en helhetssyn och ett antal rimliga antaganden om framtida inriktningar för nuvarande och framtida skolor. Vi måste börja se framåt och alla behöver anpassa sig till verkligheten – även eleverna då. Jag ska verkligen försöka att bidra med ett nytt annorlunda tänk kring skolan och dess utveckling!”
Christer Hellberg @chrhe894

 

”Jag vill nätverka med lärare som jag anar söker nya verktyg för att göra skolan bättre och mer rustad för att rusta unga för framtiden.”
Stephan von Malortie @vonmalortie

 

”Förväntningar:
Att få uppleva samma taggade stämning som i Varberg.
Att få delta i intressanta samtal med spännande personer.
Att få nya bekantskaper som rör sig i ungefär samma riktning som jag själv.
Att få nya bekantskaper som rör sig i lite andra riktningar än vad jag gör.

Vill bidra med att:
Tänka klokt i grupp och i mindre konstellationer
Lyssna med öppet sinne på olika perspektiv
Delge egna perspektiv
Fokusera på möjligheter och lösningar

Kan bidra:
Med ett leende och uppskattning över allas olika tankar, önskningar och delade erfarenheter
Med en stilla applåd över kommande initiativ”
Jonaz Björk @Jonaz_b

Annonser