Läroplanen – ok eller ok(ej)?

Posted on 9 oktober, 2013 av

3


När vi talar om en förändring av skolan på systemnivå, närmast en total omdefinition av vad skola innebär, ett hållbart lärande samhälle – är det inom ramen för befintlig läroplan eller ska vi börja på oskrivet papper helt? Talar vi om samma saker när vi talar om en total förändring av skolan/av det lärande samhället? Är befintliga styrdokument tillräckliga? Kommentera och för debatt i trådarna, här eller på Johans blogg till exempel.

Johan Lindström (@Aland72) har undersökt hur många gånger ett antal begrepp förekommer i läroplanen. Inlägget börjar med en uppmaning, där du skall rangordna ett antal begrepp efter vilket begrepp du tror förekommer flest gånger i Lgr11. Vi ska inte förstöra testet, därför återges inte inlägget här. Besök Johans blogg och pröva själv!

Det som som Johan gjort vara underlag för en intressant diskussion utifrån frågorna i inledning till detta inlägg. En sådan här undersökning kan så klart inte ges för stor tyngd, eftersom vi ej vet i vilket sammanhang orden förekommer om vi ej slår upp dem själva, men de kan ändå leda till mycket intressanta diskussioner. Det finns till exempel en del begrepp som vi idag lägger stor tyngd på i debatten om lärande, men som ej återfinns speciellt många gånger. Låt oss fundera kring detta och se vart det leder. Signalerar dessa begrepp att läroplanen lägger fokus på kunskap som är relevant idag? Och vilka konsekvenser får det för en förändring av skolan?

Johans blogg hittar du alltså här.

Annonser
Taggat: