Helgar ändamålen medlen?

Posted on 6 oktober, 2013 av

0


”Ibland kan man undra om man i skolan bara bryr sig om att eleverna ska nå goda resultat, inte om hur de ska nå dem, säger Ulla Wiklund…”

Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik och språkutveckling, och hennes citat får mig att fundera; Är det så? Om alla elever skulle få betyget A i alla ämnen i skolan, är vi nöjda då? Oavsett om de verkligen ogillar processen? Är resultatet viktigast? Är målet att alla elever ska förstå att det är slutresultatet som är grejen? Räcker det att hitta sätt som gör alla elever motiverade av målet?

Att döma av många diskussioner jag haft på twitter den senaste månaden så skulle man kunna tro det. Ulla Wiklund verkar dock bära på en annan vision för skolan:

”Ofta leker man skola i klassrum över hela landet. Att leka skola innebär att föra vidare en undervisningstradition utan koppling till reflektion och forskning om hur lärandet går till.

Jag skulle inte jobba med det jag gör om jag inte vore ute efter att förändra världen. Skolan är så viktig för alla, vi lägger ner enormt mycket tid och pengar på våra skolor. Vi forskar på inlärning, vet ganska mycket om hur det går till. Ändå är okunskapen om hur vi ska lära ut saker stor…”

Läs hela artikeln här, i NorrbottensKuriren.

 

Annonser