Lekunderskottet

Posted on 3 oktober, 2013 av

1


Peter Gray, psykolog och forskare vid Boston College samt bloggar på Freedom to Learn blog och författare till Free to Learn (2013) and Psychology (2011), menar att utan friheten att leka kommer våra barn aldrig att växa upp.

”Playing is, at best, a refreshing break from learning. From that view, summer vacation is just a long recess, perhaps longer than necessary. But here’s an alternative view, which should be obvious but apparently is not: playing is learning. At play, children learn the most important of life’s lessons, the ones that cannot be taught in school. To learn these lessons well, children need lots of play — lots and lots of it, without interference from adults.”

Gray har bland annat studerat hur barn lär sig på den radikala skolan the Sundbury Valley School i Massachusetts. Han skriver att även om den kallas för en skola så är det så långt ifrån det vi normalt kallar skola som vi kan tänka oss. Eleverna är mellan 4-19 år och under deras skoldag är de fria att göra vad de vill, så länge de följer skolans regler. Och reglerna reglerar inte lärandet utan finns där för att hålla lugn och ordning.

Skolan har funnits i 45 år och hundratals elever som har tagit examen där lever ett fungerande liv idag. Enligt Gray beror det inte på att deras skola lärt dem något utan snarare på att skolan tillåtit dem att lära sig vad de velat.

”And, in line with Groos’s theory, what children in our culture want to learn when they are free turns out to be skills that are valued in our culture and that lead to good jobs and satisfying lives.”

Gray lägger fokus på lärandet i processen och på det eleverna lär sig samtidigt som de utvecklar sina förmågor; ansvar för dem själva och samhället runt dem, att livet är roligt, även när vi måste göra saker som är svårt.

I Frankrike håller en ny typ av skola, baserat på samma idéer om eget utforskande och lärprocess, på att formas. Det är telekomjätten Xavier Niel som investerat $90 million av sina egna pengar för att starta en skola utan lärare. Där läggs inte samma fokus på leken som i Sundbury Valley School, men tanken om att eleverna lär själva utifrån vad de är intresserade av är grundläggande. Här läggs också stor vikt vid att sociala olikheter ej ska hindra barnens framtidsutsikter, därför baseras intagningen helt på tester och ingenting på tidigare akademiska erfarenheter:

“We don’t want to teach them stuff,” he says. “We want them to find solutions on problems, because we don’t know the problem in the future. So we are creating students able to learn by themselves.”
(Läs hela artikeln om skolan 42 i Frankrike här.)

Enligt Gray kostar driften av skolan i Massachusetts, som han också beskriver som ett center för självstyrd lek och utforskning, mindre än hälften så mycket per elev än de lokala statliga skolorna. Och på så sätt utesluter han eventuella protester om höga kostnader. Han lyfter även fokuset på skolor som idag visar höga resultat på internationella jämfrelser, så som Japan, Kina och Sydkorea.

”What US Education Secretary Duncan apparently doesn’t realise, or acknowledge, is that educational leaders in those countries are now increasingly judging their educational system to be a failure. While their schools have been great at getting students to score well on tests, they have been terrible at producing graduates who are creative or have a real zest for learning.”

Vad är det egentligen för kunskap vi behöver, frågar sig Gray. Vad har vi egentligen skolan till, undrar vi. För svaret på dessa frågor kommer att leda till helt olika skolsystem!

”But what preparation is needed? Do we need more people who are good at memorising answers to questions and feeding them back? Who dutifully do what they are told, no questions asked? Schools were designed to teach people to do those things, and they are pretty good at it. Or do we need more people who ask new questions and find new answers, think critically and creatively, innovate and take initiative, and know how to learn on the job, under their own steam? I bet Obama and Duncan would agree that all children need these skills today more than in the past. But schools are terrible at teaching these skills.”

Läs hela Gray´s inlägg här. Följ hans blogg här.

Annonser
Posted in: Varför skola?