”How not to do, and how to do it”

Posted on 1 oktober, 2013 av

0


”… var finns systemperspektivet och det pedagogiska tilltalet till lärarkåren och rektorerna? Var är visionen för den svenska skolan?”

Det undrar Per Kornhall i sitt inlägg ”How not to do, and how to do it”. Kornhall går via Fullan samt McKinseyrapporten och listar saker som behöver göras för att på kort tid vända svenska elevers skolresultat uppåt, få en mindre stressad och mer engagerad lärarkår – och framför allt få en autonom och skolutvecklande yrkeskår.

”När jag tittar på de reformer som föreslås och hur diskussionerna går så blir jag lite nedslagen. Det ska lappas och lagas och reform du jour verkar vara receptet för dagen. Och man vågar inte diskutera elefanterna i rummet: Målstyrning, kommunalisering och marknadifiering.”

Läs hela Per Kornhalls inlägg på hans blogg här.

Annonser
Posted in: Uncategorized