Visioner för förändring

Posted on 27 september, 2013 av

0


Stefan Pålsson tipsar på Omvärldsbloggen om en litteraturöversikt som låter mycket spännande (och som ligger i bokyllan och väntar):  Overcoming the barriers to educational innovation, av Kieron Kirkland och Dan Sutch från Brittiska Futurelab. Syftet med litteraturöversikten är att söka finna faktorer som är viktiga för att förnyelsearbete i skolan ska få genomslag.

Pålsson ger en inblick av litteraturöversiktens innehåll genom att lyfta de sju nyckelområden för fröändring som Kirkland och Sutch hittat. Bland dessa nyckelområden återfinns – så klart! – ‘en delad vision’:

En delad vision, både när det gäller syfte, möjligheter, risker och mål, är förstås viktigt. På så vis kan det bli möjligt för alla att förstå varför förnyelsen är viktig – och att se vilken roll man själv spelar i det sammanhanget.

Läs hela Pålssons sammanfattning här. Läs hela litteraturöversikten här.

Annonser
Posted in: Uncategorized