Artikelserie ”Varför skola?” signerat Johan Ceder

Posted on 20 september, 2013 av

3


Varför skola?

Frågan har cirkulerat på nätet ett tag. Den är både trivial och utmanande på samma gång. Det skadar nog inte att som verksam i skolan ibland fundera över vilket svar man själv vill ge. Jag ska i det följande försöka ge min syn på ”varför skola?”.

Vi lever i en spännande tid, en tid full av förändringar. Vi lever i en tid av digitalisering, där världens samlade encyklopediska kunskap finns i varje hens ficka i form av en smart telefon. Vi lever i en tid besatt av jakten på tillväxt. De ekonomiska hjulen snurrar fort. Den allt överskuggande frågeställningen basuneras ut i varje del av samhällslivet och ekar uppfordrande – hur kan vi öka farten?

Den tid vi lever i präglas av individualisering. Individen skapar, ofta genom konsumtion, sin identitet. De tidigare sociala systemen och sammanhangen raseras, framgång till den som skapar den. Misslyckande åt den som förtjänar det. Ansvaret är individens!

Vår tid är också postmodern. De gamla auktoriteterna är demaskerade och avslöjade som charlataner. Förtryckande idéer nedkämpade, kollektiva rörelser som trossamfund och ideologier förkastade. I dess spår: rotlöshet, alienation och uppgivenhet. New age-rörelser och sekteristiskt flum griper omkring.

Det är i sanning spännande tider. Det är i dessa tider skolan ifrågasätts. ”Barn och unga lär sig utanför skolan!” skriker någon. ”Om kunskapen finns på nätet när vi behöver den vad ska vi då ha skola till?” utbrister någon annan. Frågan är alltså: Varför skola?

Ofta utgår diskussionen från en sak – framtiden. Vi vet att vi intet vet om framtiden, ändå slåss vi om privilegiet att få tolkningsföreträde i hur den framtida skolan ska se ut. Kampen ackompanjeras av mässande ekonomer som ivrar för effektivitet och entreprenörskap, nynnande massor som kräver populistiska och ofta motsägelsefulla förslag som större valfrihet och mer ordning och reda, och profeter som vrålande sjunger förändringens lov under förutsättning att det leder till mer av digitala processer.

Det pågår förändring. Samhället förändras. Skolan kommer också förändras. Internet är en teknisk revolution. Jag instämmer i allt detta. Ingen i skolan är omedveten om detta sakernas tillstånd. Det betyder dock inte att man måste förändra allt känt för att passa något okänt. Betänk historien och nämn någon generation sedan 1500-talet som inte betraktat sin egen tid som den mest föränderliga av alla? Förändringstakten är ny och snabbare men fenomenet med att mänskligheten står inför en oviss framtid är det inte. Förslag: ta det lugnt. Kanske är det så att skolan inte ens ska springa längst fram i samhällsutvecklingen? Tänk om skolan ska grunda sig i något annat än att vara avantgarde? Kan barn och ungdomar lära även utan den senaste tekniska prylen på marknaden? Finns det meningsfullhet även om man saknar det senaste operativsystemet? Kan tankar tänkas oberoende av vilken uppdatering man gjorde senast på mjukvaran?

Faktum är att skolan, enligt min mening, inte ska vara visionär. Politiker, debattörer, författare, företagsledare och andra intresserade ska tillsammans i det offentliga samtalet mejsla ut de visioner (som på demokratisk väg beslutas) som ska styra skolan. Skolan beslutar inte detta själv, däremot kanske det är rimligt att skolan ska fostra visionära medborgare?

Om skolan inte ska vara visionär, vad ska den då vara? Jag menar att Lars Pålsson Syll har en mycket tänkvärd poäng när han säger att skolan ska vara ”en god annorlundahet”. Något förenklat (och i min tolkning som måhända bitvis är lite långtgående) liknar han skolan vid en motvikt till den ökade individualiseringen av samhället. En plats där du när du går in genom dörrarna blir en jämlike bland jämlikar. En plats där tolerans och rättvisa råder. En plats där barn och ungdomar blir sedda och accepterade på lika villkor och som inte förväntar sig något mindre än att de agerar på samma sätt. En plats där man lämnar privata och individuella identitetsprojekt utanför skolgården.

Den goda annorlundaheten cementerar inte barns och ungdomars klasstillhörighet genom att bekräfta och legitimera deras bakgrund. Den beklagar inte, inte heller reproducerar den de strukturer som de fötts in i. Den tråkar inte ut dem, dödar inte deras nyfikenhet och den sköljer inte leda i form av det invanda över dem. Den tar i stället utgångspunkt i något annat. Den för in något annorlunda, något nytt, något de inte mött förut.

Bildning är att äga språk. Det är konst, litteratur, naturvetenskap, teater, historia och musik. Det är kännedom om, och nyfikenhet inför mänsklig aktiviteter, tankar och erfarenheter. I en förgänglig värld fylld av skepsis och ironi ger bildning välbehövligt stöd för tanken och en utmärkt grund för de existentiella frågor alla barn, ungdomar och vuxna med nödvändighet ställer sig därför att de är människor. Det är bildning som bygger upp individer, samhällen och civilisationer.

Skola. En plats där alla ges möjligheter att nå sin fulla potential, att bli så mycket människa de kan. Vi når inte det målet genom att nervöst spana mot framtiden och hoppas på tecken i skyn. Inte heller når vi det genom att reproducera och förstärka barn och ungdomars vardag. Vi kan närma oss målet genom att åter förtydliga bildningsuppdraget. Vi kan tillsammans bestämma att skolan ska ta ansvar för att vidga elevernas upplevelsehorisont, visa på alternativ och ge dem trygghet och säkerhet i vad det innebär att vara människa. Det är så vi skapar klarhet i tanken och nyfikenhet till världen. Kanske kan skolan som bildningsinstitution ge barn och unga modet och uthålligheten att fortsätta lära livet ut?

Framtiden. Vi kan inte bygga skola på detta oprecisa och undflyende begrepp. Modern skola byggs med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund, och med bildningstanken som viktigaste beståndsdel. Vi bygger detta med mänsklighetens bästa för ögonen och hoppas på individens frivilliga och entusiastiska deltagande. Kanske kan då upplysningstidens idé om ständig utveckling realiseras. Även i framtiden. Därför skola!

Följ Johan Ceder på Twitter @JohanCeder

Annonser
Posted in: Varför skola?