Artikelserie ”Varför skola” signerat Marina Hammer

Posted on 14 september, 2013 av

0


Vad erbjuder skolan idag?

Utbildning, skolning, kunskaper, lärande, bildning, gemenskap, mentorstöd, trygghet, träning, övning, tidsfördriv, planering, förberedelse …

Det krävs många ord för att beskriva vad barn, ungdomar och ibland vuxna erbjuds i skolan idag. Det gemensamma för dessa ord är att de flesta handlar om något man gör för att förbereda sig för det som ska komma sen, i det riktiga livet, i vuxenlivet eller mer precist i självförsörjningslivet. Innebär det att barn och ungdomar inte lever på riktigt? Behövs det ingen utbildning för att vara barn eller ungdom eller åldring för den delen? Skolan borde inte enbart vara en träningsinstitution för barn och ungdomar att uppnå ”framtida segrar” i vuxenlivet.

Skolan som kunskaps- och utvecklingscentrum

I min drömbild är skolan en central samhällsresurs och möjliggörare för kunskapsdelning och samutveckling mellan individer och grupper i livets alla skeden. Skolan finns till för att individer, enskilt och tillsammans, ska få och ge resurser till varandra här och nu. En skola som bygger kulturer som lockar fram ambitioner, engagemang och praktisk handling för individuell utveckling och uttrycksformer och för samhällsutveckling. I denna skola tillämpas metoder för kreativitet, problemlösning, goda samtal, samarbete och samutveckling.

Vad erbjuder denna skola? 

Denna skola erbjuder kunskaper, metoder och kulturer som gagnar och utvecklar individens:

Fysiska och mentala hälsa

Självkännedom, självkänsla och självuttryck

Engagemang, omsorg och givande

Försörjningsmöjligheter i samhällets olika försörjningsstrukturer

Samarbete, kommunikation och samutveckling i familjen och dess olika strukturer

Samarbete, kommunikation och samutveckling med alla människor i samhällets olika strukturer

Samarbete, kommunikation och samutveckling med naturens olika element och strukturer

Andlig kommunikation och utveckling

Kärlek

Inte sen, utan nu. Inte för några, utan för alla!

Annonser
Posted in: Varför skola?