Artikelserie ”Varför skola?” signerat Karin Berg

Posted on 13 september, 2013 av

2


Svaret på varför skola är Björn!

På fotbollsplanen en sensommarlördag. Sonen spelar cup och jag ägnar mig åt att vara förälder, jag hejar på rätt lag, ser till att det finns mat och vatten. Barnens tränare, Björn, är en glad och bullrig gympalärare som älskar fotboll. Det är första matcherna efter sommaruppehållet och det har gått sådär. Mellan två matcher ropar Björn på min son. Tar blocket och ritar. ”Det här gjorde du så himla bra i våras, du låg alltid tätt inpå din motståndare. Kommer du ihåg att vi pratat om det? Nu hamnar du lite för långt ifrån, är du med” Sonen ler; ”Jag ska testa nästa match”, säger han. ”Fint”, säger Björn ”spring och lek”. Sen tittar han upp på mig och säger med ett lite ursäktande leende ”Jag vill ju så gärna att dom ska bli så bra som dom bara kan. Att dom får ut allt det de har inom sig”

Att Björn till vardags är idrottslärare märks, att han dessutom mer eller mindre är uppvuxen på fotbollsplanen märks med, och kombinationen är oslagbar. Han kan det där med formativ bedömning på sin fem fingrar och med hjälp av honom kan vilket fotbollslag som helst lyfta sig hur långt som helst. För mig, som också är lärare, är det precis det som skola handlar om. Att få varenda unge att bli så bra som just den kan bli. Björn är mitt svar på frågan varför skola.

Vi vet inte idag vilket samhälle vi har i morgon. Vi vet att den tekniska verkligheten snurrar fort och vi vet att i en ny verklighet ställs nya krav på den verklighetens människor. Därför är det av yttersta vikt att vi ser till att varenda unge blir just så bra som den kan bli. Vi behöver en skola som förstår att anpassa sig till de nya förutsättningar som nya verkligheter ger. Vi behöver en skola som vill och kan utvecklas, som vågar prova nytt.

Mitt svar på varför skola handlar om att möta vartenda barn på den nivå där den befinner sig, som klarar av att se barnets verklighet, för att detta barn ska ha möjlighet att upptäcka att det kan att det vill och att det behövs för att bidra till laget, samhället. Därför behövs den trygge läraren som tillsammans med andra trygga lärare ser barnet och vågar låta dem göra fel och som klarar att guida dem rätt. För att barnet skall våga, förstå meningen med och tro på sin egen förmåga behövs en skola som ständigt och hela tiden arbetar med frågan; Hur kan våra barn nå sin fulla potential? För når alla sin potential går det bra för laget, det går bra för samhället.

Alla som har spelat eller sett en enda fotbollsmatch vet att framgång handlar om samarbete, på alla nivåer. En lärande organisation där varenda människa tillåts att blomma och därigenom bidra till laget. Därför blir mitt nästa steg när jag nu svarat på frågan Varför skola., en ny fråga; Vad behöver vi göra för att ställa om skolan till en modern lärande organisation där varenda unge får blomma? Det är därifrån jag vill jobba. Vill du arbeta med mig?

Annonser
Posted in: Varför skola?