Artikelserie ”Varför skola?” signerat Susanna Arolin

Posted on 12 september, 2013 av

5


Skolvåren har sedan våren 2013 valt att ställa frågan ”Varför skola?” som en samtalsöppnare för dialog och multilog kring skolutveckling i Sverige.

Här är mitt svar:

Skolans uppgift är att låta varje enskild människa finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Mitt svar är direkt taget från läroplanerna för grundskola och gymnasium, om ordet ”människa” bara byts ut mot ”elev”. Denna formulering fanns även med läroplanerna från 1994. Jag tror mycket på elevstyrt lärande som metod, eftersom jag vill att varje människa ska få finna sin unika egenart. Reellt inflytande för barn och elever i förskola, skola och fritids är nödvändigt för att de ska kunna delta i samhällslivet och ge sitt bästa i ansvarig frihet. Viktigast är att vi stöder människor att växa till mångsidiga, flexibla och handlingskraftiga personer. Resiliens: förmågan att anpassa sig till oförutsägbara skiftande omständigheter är en viktig nyckel för både individ och samhälle då vi står inför stora globala utmaningar. Så tänker jag, just nu. Hur tänker du?

Varenda mening i läroplanen skulle kunna vara föremål för en heldagskonferens. Vad menas egentligen med den där meningen? På vilket sätt kan skolan organiseras för att bäst låta varje människa finna sin egenart? Finns det forskning om hur man får människor att ge sitt bästa i ansvarig frihet?

Som Twitteraktiv har jag vid det här laget läst frågan ”Varför skola?” många gånger, faktiskt så många gånger att jag börjar tröttna. Det jag längtar efter är att få höra fler svara på frågan. Frågan i sig är ointressant om den inte leder till att människor också formulerar svar som delas med andra. Svar som kanske inte är så mycket mer än tankefragment, känsloargument eller önskefrön just nu. Jag är jättenyfiken! Vad tycker och tänker alla skolintresserade människor egentligen? Varför har vi skola? Vad är det vi hoppas ska komma ut i andra änden?

Det går inte att börja svara på frågan utan att ställas inför följdfrågor som handlar om att konkretisera idén, omsätta tankeinriktningen till verksamhet. Aha, du tänker så.. Vad innebär det i för barnen och eleverna, för pedagogerna? Hurdan är den skola som motsvarar ditt syfte? Skolvåren samlar några av dem som vill påverka och driva skolutveckling, och i förlängningen samhällsutveckling. Men vad är det de vill egentligen?

Jag skulle önska att varje skolintresserad person formulerade en kortfattad skolidé. Ett svar på ”Varför har vi skola?” som går att sammanfatta i ett par meningar. Det handlar inte om att jag vill förenkla något som är komplext – det handlar om att välja fokus och bli tydlig med var du står, vad du tror på och vad du vill verka för.

Har vi skola för att

• Forma demokratiska och aktiva samhällsmedborgare?

• Skapa ökad ekonomisk tillväxt och klara oss i den globala konkurrensen?

• Få höga resultat i nationella och internationella kunskapstester?

• Stimulera forskning, innovation och kunskaps/företagsutveckling?

• Skapa ett hållbart samhälle med friska och socialt ansvarstagande

medborgare?

• Hjälpa varje människa att uppnå sin personliga potential och bli fri att leva sitt

liv utifrån eget huvud?

• Skapa en gemensam värdegrund och kunskapsbas att bygga samhället på?

• Lära alla medborgare grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna?

• Förmedla och utveckla EQ: relationskompetens, kommunikationsförmåga och

självkännedom?

• Få antalet egenföretagare att öka?

• Minska ojämlikhet och överbrygga samhällsklyftor?

Kanske visar det sig i samtalen att det är omöjligt att enas om nästa steg eller ta ut en gemensam riktning. Det är okej. För mig behöver inte Skolvåren leda till något mer konkret än att vara en plattform för idé- och erfarenhetsutbyte.

När många människor berättar om sina idéer för varandra uppstår nya tankar. Vi delar med oss av praktiska exempel. Vi inspireras och förstummas. Så sätts planer igång: modiga soloprojekt och korsbefruktade samarbeten av olika slag. Som leder till okontrollerad skolutveckling, samtidigt åt alla möjliga håll. Så vilket håll vill du se skolan utvecklas åt? Vad är viktigt för dig?

/Susanna Arolin
@sislasus

Annonser
Posted in: Varför skola?