Artikelserie ”Varför skola?”, signerat Per Hörberg

Posted on 5 september, 2013 av

0


Barn och ungdomar behöver en trygghetsskapande struktur där de får möta sig själv och många andra under tiden från 2-3 år – ja, nära 30- årsåldern idag. Frågan Varför skola?, speglar den fundamentala missen att betrakta skolan som en institution. När den är en process. Skolan handlar om skolning. Ett gammalt fint verb som kan betyda såväl utbildning, bildning, uppfostran, som träning och kultiviering.

Denna kultiviering kan starta tidigt i åldrarna. Med bra förskolor, lär sig små barn att bli trygga med andra och gradvis skolas in i lärandets glädje. Sedan fortsätter skolningen med att lära sig baskunskaperna, tidigt. Alla barn skulle kunna läsa ordenligt före tredje skolåret. Motsvarande när det gäller matematiken där de fyra räknesätten skulle kunna sitta, med små tal redan i trean. Engelskan kan vara välutvecklad i trean också, med all influens som idag finns på nätet och i media.

Med baskunskaper i att otvunget kunna umgås med andra och i de mest centrala skolämnena, så kan lärandet för livet börja på allvar. Tidigt bör varje ämne sättas i sitt samhälliga sammanhang. Väldigt mycket kan tidigt i skolningen organiseras i projekt där flera ämnen integreras.

Varför skola? Ja, när barnets skolning blir en utvecklingsprocess, driven av nyfikenhet som fortsätter ända in i ålderdomen – då ska vi ha skola!

Per Hörberg
Initiativ Samutveckling

Annonser