Artikelserien ”Varför skola?” startar på söndag

Posted on 28 augusti, 2013 av

5


Frågan ”Varför skola?” har visat sig vara provocerande, på många fler sätt än vi först anat. Några tycker att svaret är självklart, och frågan därför onödig. Andra tycker att frågan är fantastisk. En del tycker att frågan har passerat sitt utgångsdatum, medan en del andra tycker att frågan är mer intressant än svaren.

Oavsett vilken grupp vi sällar oss till så måste vi ändå hålla med Petter Bergenstråhle när han skriver att svaren på frågan lyser med sin frånvaro. Och vi är mycket intresserade av svaren eftersom svaren lägger grunden för vilken typ av skola man vill vara med och bidra till.

Vi uppmanar nu alla som vill vara med och forma hur ett lärande samhälle ska se ut, att skriva ner er tankar kring ”Varför skola?”. Skriv ner era svar och starta debatten. På söndag den första september startar artikelserien ”Varför skola?” här på #skolvårens blogg, där vi publicerar alla som vill vara med och bidra till utvecklingen. (Mejla text till skolvaren @gmail.com)

Under #afkVarberg i juni i år utbytte drygt 100 personer tankar och idéer om varför vi har skola, öga mot öga. Den dokumentationen kan ni ta del av här.

En annan person som skriver om skolans roll är Lars Pålsson Syll. På sin blogg har han publicerat skriften ”Skolan som god annorlundahet”. Några citat ur den tio sidor långa skriften kan ni läsa nedan. Skriftens alla 10 sidor kan ni läsa här. Läs. Fundera. Reagera. Diskutera. Skriv i kommentarsfältet nedan och skriv ner din syn på ”Varför skola?”. Mejla din text till oss så publicerar vi den. Och så ser vi till att skapa debatt kring frågan. Vill vi vara med och påverka måste vi ta debatten. Det gör vi!

Skola är inte samhälle eller familj. Skolan ska inte vara en förlängning av elevernas liv utanför skolan. Tvärtom. Den ska vara ett alternativ. Något annat. I sin annorlundahet ska den skapa betingelser för framtid och inte hålla fast elevers upplevelsehorisont i nutid. Skolan ska inte ge självbekräftelse för vad eleverna är, utan hjälpa dem till vad de kan bli.

Framtiden är osäker. Och just därför är det så viktigt att skolan förhåller sig till framtiden och inte till nutiden. Därför ska också skolan vara något annorlunda och inte en spegel av samhället. Genom sin annorlundahet ska skolan kunna ge handlingsberedskap för ett nytt liv och en ny värld. När vi talar om vad skolan behöver ge eleverna måste detta stå i centrum

Ofta frågar man sig vad för slags elever samhället har behov av. Jag tycker den frågan är felställd. Kravet måste vara ett rättighetskrav som transcenderar elevernas egna upplevelsehorisonter och är framtidsinriktat genom att ta sikte på elevernas potential och inte deras kontingenta för-stunden-fakticitet.

Lars Pålsson Syll, ”Skolan som god annorlundahet”.

Annonser