Om läxor är frågan…

Posted on 26 augusti, 2013 av

5


Det brummar alltid en läxdebatt innanför de skolpolitiska ramarna. Ibland ger debatten av sig ett närmast dovt ljud. Ibland spinner den rejält. Ofta förs den av föräldrar och pedagoger. Och debatten handlar om läxor eller inte läxor.

På senare tid är läxor också en fråga som står högt på den politiska agendan. Och att döma av den politik som förs, eller den retorik som förs?!, så tycker politikerna att läxor är bra för alla. Läxor ska man ha.

Hur kan jag säga det? Jo, ”Läxhjälp till alla!”, ”Bredare läxhjälp!” och ”Läxrut” signalerar just det. Att läxor ska man ha och läxor är bra för alla.

Det är en fråga där många andra vacklar men där politikerna kommer med klara besked.

Helena Roth skrev ”Om läxor är svaret, vad är då frågan?”. För något vi fortfarande lämnas att fundera över är huruvida läxor, som närmast kan liknas vid ett svar på hur undervisning kan bedrivas, rimmar med politikernas vision för skolan. Om vi tar en titt under huven, så är frågan om motorn har rostat sönder. Är kopplingarna så dåligt gjorda att vi bara kommer en bit på resan innan bilen lägger av och måste in på reparation igen?

Det ska bli intressant att se vad @MatteTommy får för svar. Och den frågan behöver vi ställa till alla politiker i dagsläget. Så ställ den! Ta debatten! Lyft på huven! Det är hög tid att låta politikerna stå till svara för sin politik!

20130826-074620.jpg

(Länken till artikeln i Tobes tweet.)

Annonser
Posted in: Uncategorized