En annorlunda diskussion om skolan

Posted on 22 augusti, 2013 av

3


Vi är på väg in i ännu en valrörelse där skolan blir ett av huvudnumren. Ska det bli en upprepning av de senaste valens skolpolitiska retorik eller finns möjligheten till en annorlunda diskussion om skolan den här gången? Det finns tecken på det. … Sakta, sakta håller samtalet om skolan på att förflyttas. 

Så börjar Ingrid Carlgren sitt inlägg ”Ett annat samtal om skolan?” på bloggen Skola och samhälle. Carlgrens förhoppningar är att kommande valrörelse ska prata om skolan på ett annat sätt än tidigare. Populärt i debatten är det ‘andra sättet’ att tala om skolan lika med att tala om skolan på ett positivt sätt. Men det är inte med denna förenkling Carlgren har förhoppningar om en ny diskurs. Hon menar att svartmålningen av skolan har lagt grunden för den politik vi ser idag, en nyliberal skoldiskurs.

Att det går långsamt är inte så konstigt. Samtalet pågår fortfarande inom ramen för det system av tankar och begrepp om skolan och styrningen av skolan som systematiskt byggts upp under lång tid. Även om vi på sistone fått en kritisk diskussion om de nyliberala styrningsprinciper som går under benämningen New Public Management, så har den än så länge inte fått något större genomslag inom utbildningsområdet. Fortfarande färgas samtalet om skolan av idéer om nödvändigheten av tydliga mål, krav, och tidig uppföljning som vägen till ökad kvalitet. Dessa ord är i sin tur invävda i ett berg av föreställningar om kunskaper, skolämnen, mänskliga drivkrafter och skolan som institution som sällan diskuteras.

Carlgren fortsätter med att lyfta sju punkter som hon hoppas kommer att vara i fokus under valrörelsen. Läs hela hennes inlägg här.

#skolvåren har stora förhoppningar på en förskjutning i skoldebatten, som går utanför de tidigare inritade vägarna. Vad hoppas du att skolfrågorna i valrörelsen ska handla om? Hur skapar vi ett hållbart lärande samhälle enligt dig? Skriv till oss och berätta vad du tycker så publicerar vi dina tankar här på bloggen.

Annonser