”Varför skola?” och skolplikten

Posted on 12 augusti, 2013 av

0


Flumpedagogen eller @Lancefestivalen dammade i mars av ett gammalt inlägg om skolplikten, efter en föregående #fskchatt. Och efter diskussioner om skolplikten på Twitter igen, och tips om inlägget, tänkte vi damma av det för andra gången.

Inlägget skrev Flumpedagogen efter att ha läst Mats Dalqvists artikel ”Skolplikten och samhällsordningen” och i denna briljanta analys förklaras skolans dualistiska syfte, som i sin motsägelsefullhet och sin förgivettagna existens blir roten till de mångfacetterade problemen i systemet:

Dahlqvist applicerar detta på skoldiskursen och ser den som bestående av två delar: Dels den liberala nytto- och rättighetsbaserade ”manifesta” delen, som handlar om vår rättighet och vårt behov av en bra skola. Dels den kommunitära ”latenta” delen, som ligger halvt omedveten, halvt intuitiv och för det mesta helt oproblematiserad – den som handlar om (behovet av) tvånget att gå i skola.

Vad kommer då viljan av att alla ska gå i skolan ifrån? Varför ser vi det som viktigt att föreskriva skolplikt? Har vi samma motiv till skolplikten idag som igår?

I ett historiskt sken, där den politiska styrelsen agerat med mandat från obestridliga auktoriteter som Gud och/eller kungen har frågan om ett skolobligatorium inte varit problematisk. Det var i det skenet skolobligatoriet infördes, med det tydliga syftet – inte att utbilda massan för massans egen skull, utan för den nytta den utbildade massan skulle utgöra i nationens tjänst. Hur kan man ifrågasätta Gud eller kungen, liksom? Men det som händer i början av 1900-talet, när den politiska demokratin får sitt genombrott i vårt land, borde ha ställt allt på ända. Eller inte.

Det är viktigt att syna vad vi gör i sömmarna! Vad är det för signaler som sänds ut? Varför har vi det som vi har det? Av tradition? För samhällets behov? För demokratins skull? För produktionen? För jämlikhetens skull? För allas rätt eller allas skyldighet?

Även skollag och läroplaner innehåller formuleringar som vittnar om ett övergripande syfte om att inordna de blivande medborgarna i ett (sparsamt definierat) samhällssystem. Ett syfte som hamnar i skymundan som så självklart att det inte behöver ifrågasättas. Klart vi ska bli en del av det omgivande samhället när vi lämnar produktionen… Jag menar skolan.

Svaren på frågorna ovan kommer att leda till helt olika handlanden. Har vi en skola för fria tänkare eller för att forma medborgare till det samhället av idag önskar? Vilken skola vill vi ha?

Läs Flumpedagogens inlägg i sin helhet här. Läs det sedan igen. Och igen.

Annonser
Posted in: Uncategorized