Framtidens lösningar hittas inte i backspegeln

Posted on 25 juli, 2013 av

2


#skolvårens debattartikel är publicerad i Sörmlands Nyheter, Ystads Allehanda och Sundsvalls Tidning, även i papperstidningarna. För utrymmesskäl kunde ej alla underskrifter stå med i alla tidningar. Här kan ni läsa artikeln med samtliga namnunderskrifter.

Ett hållbart lärande samhälle är allas vårt ansvar

När mätningarna i skolan pekar neråt blir reformivern stor. Då ropas det efter betyg och nationella prov, ordning och reda och läxhjälp till alla – trots att Skolverket konstaterar att betygen i sig själva är verkningslösa för lärandet och att långt ifrån alla läxor ger lärande resultat. Det är lätt att gripa tag i verktyg som är bekanta när systemet har gått sönder.

Politikerna har lyssnat på de som tilltalats av katederprat och blir lugnade av ordning och reda, betyg, och inga iPads i klassrummet. Men att söka lösa nya problem med gamla metoder för att rekonstruera en svunnen tid är inte lösningen på framtidens utmaningar.

Skolan har sett likadan ut i 150 år. Förr fanns en kunskap där läraren var ensam kunskapsbärare och barnen gick bredvid sina föräldrar för att lära sig ett yrke. Idag ska unga rustas för en framtid vi inte ens kan ana. Samhället står inför utmaningen att lära våra barn av idag den kunskap vi ännu inte vet att de behöver. Ändå går de i samma typ av skola som på den tiden då vi visste precis vad som väntade utanför klassrumsdörren.

Vi kan fortsätta prata om nationella prov, betyg, legitimation, besparingar, barngruppers storlekar, huvudmän, vad pedagoger lägger sin tid på och löner. Om en till en, att skriva sig till läsning och flippade klassrum. Men inget av detta kommer ensamt att vara lösningen till ett hållbart lärande samhälle och en ljusare framtid för våra barn. Den utmaning vi står inför kan vi endast klara om vi på allvar börjar med att fråga efter syftet; vad ska vi med skolan till?

Var och en kan bidra till att forma vision och verklighet för lärande. Så länge politiker tror att väljarna vill fortsätta att lappa och laga – så länge det är denna retorik som ger röster – kommer också dessa valfrågor att stå i centrum. Därför måste vi verka för en stor folkrörelse där man i grunden förändrar bilden av lärande och tar gemensamt ansvar för att utveckla det samhället vi vill ha. Det är först när vi blir många som efterfrågar och själva bidrar till en förändrad syn på lärande som vi kommer att nå målet – ett hållbart lärande samhälle är allas vårt ansvar!

Inom ansvarsrörelsen #skolvåren lyfter vi tillsammans frågan “Varför skola?” och bjuder in alla att vara med och ta ansvar för uppdraget som formas av svaret. Vi vill skapa en plattform för diskussioner om vad som kännetecknar ett hållbart lärande samhälle i framtiden. En ansvarsrörelse där just du är välkommen – oavsett utgångspunkt eller åsikt – så länge du är beredd att bidra och lära av andra. En skolvår.

Karin Berg, Göteborg, Lärare, #skolvårare
Anders Bergkvist, Göteborg, Advokat, Ungdomsmentor, #skolvårare
Stefan Fornestedt, Malmö, Specialpedagog, #skolvårare
Martin Fredin, Malmö, Drömfabrikör, #skolvårare
Susanne Granat Ahlstrand, Oxelösund, Lärare, #skolvårare
Lena Göhte, Stockholm, Skolutvecklare, #skolvårare
Ann Hultman Jakobsson, Stockholm, Lärare, #skolvårare
Anders Härdevik, Västerås, Utbildningskonsult, Författare, #skolvårare
Therese Linnér, Växjö, Lärare, #skolvårare
Åsa Minoz, Stockholm, Företagare, Förälder, Samhällsentreprenör, #skolvårare
Sara Modig, Stockholm, Företagare, Förälder, Samhällsentreprenör, #skolvårare
Johan Risborn, Malmö, Biträdande rektor, #skolvårare
Johan Ronnestam, Sockholm, Entreprenör, Innovatör, Debattör, #skolvårare
Helena Roth, Malmö, Förändringsagent, #skolvårare
Viktoria Struxsjö, Varberg, Lärare, #skolvårare
Matilda Åhall Göteborg, Bildlärare, #skolvårare
Maria Johansson, Sundsvall, lärare, #skolvårare
Anna Hågestam, Sundsvall, speciallärare, #skolvårare

Annonser
Posted in: Uncategorized