Workshop 2 #Almedalen : Vilka är vi som formar vision och verklighet i framtidens skola?

Posted on 1 juli, 2013 av

1


”Vilka är vi som formar vision och verklighet i framtidens skola?” Skolfrågor berör många, men diskuteras sällan över gränserna mellan skola, föräldrar, politik, forskning, närings- och föreningsliv. Insikten ökar om betydelsen av dialog mellan många intressenter som kan bidra till att forma och involvera sig i skolan. Kom och var en del av samtalet om hur skolan kan formas genom nya samarbeten.

Klippet är tänkt att väcka inspiration och idéer inför dagens workshop del 2 i Almedalen. Vi vill gärna att även ni deltar i denna workshop och skickar in era tankar och idéer kring ”Vilka är vi som formar vision och verklighet i framtidens skola?”.

Denna workshop kommer att dokumenteras i den virituella idélådan WIDE. För att kunna skriva in dina idéer i Wide behöver du skapa en användare, det gör du här. Skriv in dina egna idéer och kommentera på andras. Idélådan kommer att, i samarbete mellan #skolvåren och Vinna-projektet i Jämtland, hållas öppen för att vi tillsammans skall kunna samarbeta och utveckla våra idéer. Den första avstämningen av det insamlade materialet kommer att göras under #skolvåren afkMalmö 18-19 oktober.

Workshop del 2 startar 15.30 1/7 2013 och pågår fram till våren 2014 då idébanken kommer att sammanställas.

I klippet ovan pratar Sarah Gillinson om hennes tankar kring vilka som är med och formar framtidens skola. Sarah Gillinson är partner på Innovation Unit i England. 
Innovation Unit är ett icke-vinstdrivande socialt företag som har arbetat med att bland annat leverera innovation inom vård och omsorg och inom utbildning. Innan 2006 var Innovation Units en del av ministeriet för utbildning (DFE).

Annonser