Vad hade Aristoteles gjort med en iPad? av Magnus Klingberg

Posted on 28 juni, 2013 av

1


Skärmbild_2013-06-25_00_48Aristoteles menade att man kan dela upp kunskap i tre former: att kunna någonting (techne), att veta någonting (episteme) och att vara klok (fronesis). Teorin har drygt tvåtusen år på nacken och bedöms fortfarande vara en relevant beskrivning och uppdelning av olika typer av kunskap. I början av nittiotalet beskrevs kunskaper i svenska läroplaner i form av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Redan de gamla grekerna och även vi i dessa dagar har ett behov av att kategorisera och beskriva nivåer av kunskaper och färdigheter, det ligger så att säga i människans natur att vilja skapa ordning och reda.

Jag kan konstatera att den explosionsartade utvecklingen inom IKT har allt annat än ett hastigt förlopp. Man har relaterat till den på ett likartat sätt under de senaste tjugo åren: att utvecklingen går fort, att man måste hänga med, att det är framtiden osv. Förväntningarna på den ”nya” tekniken har varit – och är fortfarande, gränslösa.

Min uppfattning är dock att vi under årens lopp missat några grundläggande pedagogiska och didaktiska frågor såsom: Vilka förmågor vill vi stärka hos våra barn och unga? Hur kan de erövra klokheten? Vad blir skillnaden jämfört med att inte använda tekniken? Jag kan konstatera att frågorna är lika relevanta idag som de var när den modernaste tekniken bestod av CD-rom och 28.000 bps-modem. Det finns, trots den senaste tidens anmärkningsvärda utveckling, fortfarande alltför mycket av oreflekterad användning av IKT i skolan där själva användandet ofta går före diskussionen om de processer man vill främja.

Jag är absolut ingen motståndare till användandet av IKT i skolan, tvärtom så är jag övertygad om att detta är en av de mest centrala processer som kan bära utvecklingen framåt. Min poäng är dock att det inte gör sig av sig själv.

Hitta inspirationen som tar Dig bakom tekniken. Lyssna på de som lyfter fram den pedagogiska idén till förmån för de senaste apparna – försök se bakom den glättiga fasaden. Vi behöver ett nytt imperativ kring IKT i skolan. Hade Aristoteles haft en iPad när han travade runt i antikens Grekland, så tror jag att hans tankar kring kunskap varit desamma, att det är människans klokhet som ska vara i centrum, inte tekniken.

Magnus Klingberg (@Framklingan)

Annonser
Posted in: Uncategorized