Samarbete lönar sig bättre än konfrontation av Eva-Lis Sirén

Posted on 28 juni, 2013 av

1


Gästinlägget nedan är skrivet av Eva-Lis Sirén, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Några sommardagar kvar innan Almedalen och äntligen finns tid att skriva några rader för Skolvåren. Nya rapporter, skrivande och fullt tryck i förberedelserna inför Almedalen präglar dessa dagar. Det är både viktigt och roligt att Skolvåren har startat som ett modernt forum för skolutvecklingstankar. Det behövs! Mycket av det som skrivs om skolan har gått i höstmörka färger eller präglats av vintrig frusenhet människor emellan där man har haft svårt för att lyssna och ta till sig varandras budskap. Jag hoppas att vi tillsammans kan ändra på det, både för lärarnas, elevernas och skolans skull.

Några tankar kring detta kan vara av vikt att utveckla. Svensk skola styrs ju av politiska beslut och har alltmer blivit ett politiskt slagfält där pendeln har slagit kraftigt fram och tillbaka. Fyra lärarutbildningar på fyra decennier, nya betygssystem och ständiga reformer. Politiker tävlar om att vara mest handlingskraftiga på skolans område. Vår uppgift är därför både att dämpa reformlustan och att påverka politiken att fatta beslut som gynnar lärarna och eleverna. Som bygger den goda skolan – från förskola till högskola, för alla lärarkategorier. Resurser till skolan, lönesatsningar, kompetensutveckling, tid för utveckling mm- allt kommer ur politiska beslut eller brist på beslut.

Vi har nu en period bakom oss där vi verkligen lyckats lyfta skolan mycket högt på den politiska dagordningen. Genom envist, fokuserat och uthålligt påverkansarbete. Jag vill gå så långt som att säga att när de politiska partierna nu tävlar om lärarnas gunst så är det ett resultat av vårt mycket framgångsrika lobbyarbete. Både i att få politiker att fatta nya beslut och förändra de beslut vi anser felaktiga.Skolan är för viktig och påverkar för många för att klara ständiga kast än hit än dit i regelverken. Den reformtunga period lärarna nu är mitt inne i vittnar alltför väl om konsekvenserna.

Politikernas intresse för skolan visar sig nu bland annat genom stort intresse för att lyssna på och till exempel skriva artiklar tillsammans med Lärarförbundet. Vi har publicerat artiklar med såväl Reinfeldt som Löfven. Det ger våra frågor ökad tyngd och ökar också mediernas intresse. Senast var det utbildningsministern, LR, SKL, och friskolorna som var mina medskribenter på Dagens Nyheters debattsida. Fördelen med att skriva tillsammans är att det ger oss tillfälle att påverka andra aktörer och mejsla fram vad vi kan vara överens om. Det är ett strategiskt arbetssätt för att flytta fram positionerna i våra frågor. När flera aktörer skriver tillsammans får samtliga förstås lägga till och dra ifrån därför att något betydligt viktigare ligger i vågskålen. Facklig framgång ligger i att få politiker att vilja besluta det vi vill. Vi är också partipolitiskt obundna och skriver med alla aktörer som vill det vi vill – så enkelt är det. Vi driver sakpolitiska frågor men inte partipolitik.

Överenskommelsen i artikeln slår fast hur viktigt det är att arbeta tillsammans för att stärka läraryrkets status och utveckla skolan. Detta synsätt vill jag verkligen understryka. Vi behöver mera av samsyn på alla plan bland alla skolans aktörer. Splittrade krafter som drar åt olika håll ger i fysikaliska termer noll i kraft. För oss lärare börjar det förstås med oss själva. När skolfrågorna står i fokus är det av största vikt att lärarna håller samman – nu mer än någonsin. Lärarnas Samverkansråd (Lärarförbundet och LR) bildades en gång därför att ingen politiker skulle tillåtas komma emellan lärarna.Tyvärr har detta syfte inte uppnåtts och det har alla lärare förlorat på. Jag ser helt avgörande fördelar med att samla alla lärare i en organisation. Men det behövs, som alla vet, två för att dansa tango och jag kan tyvärr konstatera att Lärarnas Riksförbund föredragit en splittrad lärarkår. Detta har i sin tur inneburit att politiker kunnat spela ut lärarna mot varandra. Jag hoppas att LR:s nya ledning har ett annat synsätt när det gäller viljan att ena Sveriges lärare. Det vore strategiskt klokt och jag är helt övertygad om att det gynnar villkor och yrkesstatus när lärarna håller samman. Vad tycker ni?

Nu återstår snart bara ett år till valet. Det är ett år där vi tillsammans måste se till att skolfrågan ligger kvar högt upp på den politiska agendan. Där det gäller att den samlade kraften hos lärarkåren används klokt – och att den är just samlad. För vår del handlar det om att enträget under valåret jobba vidare gentemot makthavare på olika nivåer för att förbättra lärarnas villkor och yrkesutveckling. Vi är helt övertygade om att det är det bästa bidraget till kunskap för Sveriges elever. För som vi brukar säga – allt börjar med en bra lärare.

Ps. Hör gärna av dig till mig på Twitter så kan vi fortsätta samtala! På Twitter diskuterar jag varje dag frågor som rör läraryrket och utbildning med politiker, lärare, föräldrar och journalister. Följ mig på twitter.com/evalissiren.

Annonser
Posted in: Uncategorized