Artikelserie del 5: Vad är kunskap? Signerat Michael Sillion

Posted on 26 juni, 2013 av

5


Vad ska vi ha kunskap till? [To Boldly Go …]

”The cosmos is also within us, We’re made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.” — Carl Sagan

Människan är en av dom varelser på Jorden vars hela tillvaro bygger på kunskap om sin omgivning och oss själva. Utan kunskap skulle vi knappt överleva. Kunskap genom tiderna har vi överfört genom berättande av sagor och genom att lära ut. Det är bara väldigt nyligen som vi kunnat börja dela med oss av kunskap utan direkt mänsklig kontakt. Det betyder en massa nya sätt att lära ut och ta till sig kunskap. Och vi är bara noviser på att lära ut än så länge.

Vi har idag byggt ett kunskaps samhälle utan sin like. Mängden kunskap som vi har tillgång till ökar hela tiden och det är nu omöjligt för en enskild människa att lära sig ens en bråkdel av all den kunskap som människan har tillgång till. Det är därför extra viktigt att man tidigt sållar och väljer just den kunskap som en enskild individ ska lära sig under början av sitt liv så att dom har en bra plattform att få rätt kunskap senare i livet.

Förr experimenterade vi till oss ny kunskap av ren upptäckarglädje eller påtvingad nödvändighet. Idag har vi passionerade forskare som ständigt upptäcker ny kunskap.

Are you a worker bee?

I det moderna samhället har vi en ny uppfinning som heter skolväsendet. Vi har länge haft akademier för ett utvalda få men nu har vi en massiv apparat för att lära ut kunskap. Hit skickar vi våra unga för att lära dom allt vi inte kan lära dom själva. Tanken var att när dom flesta inte längre behövdes som bönder för att producera mat åt samhället eller som diverse hantverkare för att producera dom varor och tjänster som höll ett samhälle igång. Då kunde vi bygga en helt ny ekonomisk motor åt en en växande nationalstat som entitet. Vi behövde kunna producera ”workers” som kunde passa in som kuggar i en maskin som i slutänden producerade intäkter åt staten. Modellen blev ett självgående monster som idag omvandlats till dagens moderna samhälle. Med tillgång till mekaniska muskler kunde man iterera fram en allt mer växande maskin som idag är utom kontroll för varje enskild individ.

Förutom dom baskunskaper som vi lär oss i skolan på en tidig ålder har varje människa väldigt begränsande kunskaper hur man gör hela processer i denna maskin.

Mycket av den kunskap som finns idag är lagrad utanför våra hjärnor. Och kunskapsmängden växer för varje dag som går i idag ett oöverskådligt sätt. Även om vi haft lärare och lärda män ett tag nu som håller koll på all kunskap, så finns nu ett ständigt ökande behov av folk som sorterar, filtrerar och håller koll på all kunskap vi har i världen.

Hjärnan och Nätverkssamhället

Det mest spännande som händer nu är att vi börjar förstå hur vår egen hjärna fungerar. Med den kunskapen kommer vi på att det är mycket som vi borde ändra på i vårt samhälle. Hur vi beter oss mot varandra och hur vi delar på kunskap och resurser.

Det nya nätverkssamhället står i sin vagga. Det är svårt att förutse vart det kommer ta oss. En sak är säker. Vi behöver mycket mer kunskap. Och vi ska använda: ”Sustainability, Collaboration, Transparency and Community” för att bygga detta nya samhälle. Vi behöver ett nytt syfte och mål med skolan och vad vi ska ha kunskap till. Med den ökande graden kunskap blir specialisering på en tidig ålder kanske mer användbar. Men vi kan också förbättra inlärningen med rätt motivation och metoder. Vi är inte längre en civilisation där målet med kunskap är att kunna bli en produktiv arbetare i stacken. Vi är på väg mot ett nytt fantastiskt kunskapssamhälle.

Redan Sokrates visste att vi måste erkänna för oss själva att vi vet väldigt lite. Det är det ända sättet som vi får ny kunskap.

To boldly go where no human has gone before

Vår resa ut i Universum har bara börjat. Vi kan hoppas på att framtiden för människan innehåller en lång resa där vi får allt mer kunskap om oss själva, Jorden och hela Universum.

Människan är ett sätt för Universum att ha kunskap om sig själv.

@LordSillion [Michael Sillion]
Framtids Filosof – Social Superhero – Holistic Thinking Ninja

Posted in: Min kunskapssyn