Artikelserie del 3, Vad är kunskap? signerat Gunilla Svantorp

Posted on 16 juni, 2013 av

2


OBS! På onsdag tar Artikelserien en paus till fördel för #skolvåren #afkVarberg och engagemanget runt arrangemanget där. Vi fortsätter igen nästa söndag, den 23/6 kl. 10.00.

Dagens inlägg är författat av Gunilla Svantorp (@GunillaSvantorp), Årjäng
Riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet (S).

Vad är kunskap?

Kunskap för nästa prov eller kunskap för livet? Det är en viktig utgångspunkt när vi pratar kunskap. Jag tror att båda perspektiven finns med i dagens diskussioner men hoppas såklart att det sistnämnda perspektivet är det som får ta allra störst plats. Att lära och bilda sig kring olika delar för att kunna bli en kritisk samhällsmedborgare är i mitt tycke det viktigaste som kunskapsbyggandet ska handla om.

I dag kräver samhället att jag och du är en handlingskraftig, social, initiativrik, flexibel, teknikkunnig och mångsidig person. Och om vi inte är det så måste skolan och fritidsaktiviteter syfta till att vi utvecklar de förmågorna för att vi verkligen ska kunna tillägna oss nya kunskaper. Och för att lyckas med det behöver vi veta vilken lärstil olika personer har. En del lär sig bäst genom att titta på hur någon annan gör, någon annan genom att lyssna på andra och en tredje genom att själv göra det som beskrivits. Dessutom är det så att man även lär ut bäst genom att använda den lärstil man själv är bäst på. Därför är det så viktigt att det finns olika metoder för att lära, t ex att man kan välja mellan att läsa, lyssna, titta och göra och ibland använda sig av alla.

Filosofen Platon var den förste att ställa upp kriterier för vad sann och säker kunskap är. Hans lärjunge Aristoteles fyllde sedan på med att koppla ihop den teoretiska kunskapen med den i livet reflekterande och undersökande aktiviteten. Sedan la han till två typer av praktisk kunskap, dels den hantverksmässiga där skickligheten står i centrum och dels den skapande där klokskapen står i centrum. Och det är dessa tankar som än i dag är grundläggande för vad kunskap är menar jag. Teori och praktik hänger ihop och krävs för att skapa förståelse. Rent teoretiskt kan man förstå hur t ex en bil ska byggas men att sedan själv som ingenjör få möjligheten att pröva på produktionen ökar förståelsen för vilka lösningar som är de bästa, tror jag.

Därför skulle jag gärna se en grundskola som jobbar mer som förskolan gör och bygger kunskapen genom tema där flera olika ämnen blandas och där man genom att få teorin och sedan möjligheten att pröva når en djupare förståelse av den kunskap man tillägnat sig. För att bara plugga t ex mattetal utan att förstå vad man ska använda kunskapen till är inte så lyckat.

När jag hade förmånen att en dag i maj få praktisera hos läraren Marika på Kronoparksskolan i Karlstad och en av lektionerna var geometri där hon genom en mycket pedagogisk övning tog fasta på att det nationella provet hade visat på för låga kunskapsnivåer så var det spännande att se hur hon tog sig an detta genom att teoretisera och sedan bygga på med praktik för att skapa förståelse. Först gjorde hon en genomgång av de olika genometriska figurerna och sedan tog hon fram blötlagda ärtor och cocktailpinnar och så fick barnen själva bygga de geometriska figurerna och genom experiment t ex se hur man kan bygga en triangel ovanpå en rektangel o s v. Och hela tiden ställde hon frågor, har ni sett någon sådan här figur i en byggnad, var då? Av svaren hon fick blev det en liten geografi- och kulturlektion mitt i matematiken. Det var spännande att se hur hon anammade Aristoteles tankar i sin undervisning.

Slutligen är kunskap alltid en färskvara som behöver fyllas på. Ibland behöver man också ta bort kunskap som gått ur tiden.

Gunilla Svantorp, Årjäng
Riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet (S)

Gunilla Svantorps blogg

Annonser
Posted in: Min kunskapssyn