Artikelserie del 2: Vad är kunskap? Signerat Jörgen Dehlin

Posted on 12 juni, 2013 av

0


Andra gästbloggare ut i #skolvårens artikelserie ”Vad är kunskap?” är Jörgen Dehlin, som driver Propensio. Dehlin bjuder på tankespjärn i forma av olika perspektiv på kunskap.
Vill du dela med dig av din syn på kunskap? Skriv ner dina tankar och mejla skolvaren @gmail.com så publicerar vi dem här på bloggen, i vår artikelserie.
Det här är Jörgen Dehlins tankar:
VAD ÄR KUNSKAPSDELNING ?
Kunskapsdelning är en del av ”Knowledge Management” (Kunskapsledning), alltså hur en organisation systematiserar sitt arbete med kunskap. För att kunna definiera kunskapsdelning måste vi börja med att definiera kunskap.
Enligt Nonaka och Konno i boken ”The Concept of Ba – Building a foundation for knowledge creation” kan kunskap vara explicit och implicit. Explicit kunskap kan uttryckas i ord och siffror och delas med andra människor i form av text i olika former. Implicit kunskap däremot är inte lika synligt och delbart utan består av en människas färdigheter, ideal, intuition etc.
När vi diskuterar kunskap är det också viktigt att komma ihåg att kunskap är färskvara. Det vi en gång lärde oss i skolan gäller kanske inte längre som sanning idag. Vi måste ständigt vara beredda att ta till oss, och revidera, kunskap enligt Alvin Tofflers princip om ”learn, unlearn and relearn”.
Kunskapsdelning sker kontinuerligt oavsett om vi är medvetna om det eller ej. När vi samtalar med en annan människa utbyter vi erfarenheter och tankar som vi sedan tar med oss. Detta är en form av informell och ostrukturerad kunskapsdelning. Kunskapsdelning kan även formaliseras och kan då definieras som ett system för att dela med sig av sin kunskap; explicit såväl som implicit. Det kan vara mellan individer i samma organisation eller i olika organisationer. Den som delar med sig av sin egen kunskap får ny kunskap tillbaka. Kunskapsdelningen sker i nätverksform, antingen i fysiska möten eller virtuellt.
Motsatsen till kunskapsdelning är kunskapshamstring; individen vill inte dela med sig av sin kunskap.
Så valet är Ditt; vill Du kunskapsdela eller kunskapshamstra för att utvecklas ?
Läs nästa del i artikelserien på onsdag. Texten publiceras kl. 10.00
Annonser
Posted in: Min kunskapssyn