Mia Odabas: Långsiktig skolreform bör prioriteras

Posted on 7 juni, 2013 av

0


Utbildningsminister Jan Björklund har slagit på stora presskonferenstrumman. Igen.

Häromdagen presenterade han och en samling tunga skolmänniskor en tiopunktsplan för att rädda den svenska skolan. Jag gillar särskilt den första punkten – att höja lärarnas status, något jag tror är grundläggande för att vända en oroande trend i skolan – och mycket annat är säkert klokt. Det som bekymrar mig är att det verkar omöjligt att få till en blocköverskridande långsiktig lösning.

Socialdemokraterna har bjudit in till nationell samling i skolfrågan, men Björklund svarar likt en general i krig med ett rejält motdrag. En egen uppställning med egna vapen. Som förälder har jag svårt att acceptera att skolan har blivit ett slagträ mellan de politiska blocken. Att gå ut på röstfiske å skolans vägnar känns bara populistiskt och plumpt.

Bottennapp.

Skolan behöver inte fler mer eller mindre genomtänkta reformförslag från höger eller vänster. Skolan behöver ett rejält omtag. Vi pratar blocköverskridande, långsiktiga, innovativa reformer. En skolkommission med, som Expressen skrev i en ledare (4 juni), ”ett öppet mandat: Rädda den svenska skolan till varje pris.

Oavsett färg och form på förslag och reformer så är jag övertygad om att det inte kommer att hända något revolutionerande förrän alla parter står på samma sida i det som utvecklats till ett veritabelt skolkrig. Tänk om politikerna kunde lägga energin på att enas – det finns ju många förslag där de står nära varandra eller till och med är överens – istället för att hitta på nya motdrag och försöka reformtoppa varandra. Om skolfrågan reduceras till en valfråga så boostar det inget annat än möjligen politikernas egon.

Det behövs för all del en ny skattereform (eller i alla fall en ordentlig rensning i den gamla), men en rejäl, långsiktig, genomgripande skolreform känns mycket viktigare. För skolan. För samhället. För oss föräldrar. Men framför allt för barnen.

Mia Odabas, @MiaOdabas

Annonser