Betydelsen av antalet elever

Posted on 1 juni, 2013 av

3


Hur många elever kan en lärare undervisa och fortfarande behålla kvalité i undervisningen? En mycket relevant fråga som Daniel Sandin ställer sig i en debattartikel under rubriken ”Blunda inte för betydelsen av antalet elever” på Newsmill:

Om läraren inte har tillräcklig tid för var och en av eleverna så leder det till att läraren inte kan bedöma elevens prestationer och ge kvalitativ återkoppling så många gånger som läraren skulle önska. Det innebär att läraren inte kan ge eleverna möjligheter att visa om de utvecklats, och det innebär att det inte blir möjligt att ge dem flera olika sorters examinationsuppgifter, så att eleverna kan visa sin förmåga på det sätt som passar dem bäst.

Daniel Sandin skriver om situationerna för lärare och elever i gymnasiet samt högstadiet. Han nämner en gång i sitt inlägg att det vore skillnad om en lärare endast har en klass. Dock kan vi snabbt blicka ut över mellan- och lågstadiet, där lärare ofta har just en klass, och se samma debatt. Dessa lärare har en klass men då istället mellan 6-9 ämnen som de skall bedöma.

Det är så enkelt att varje elev ger en lärare mer arbete, och vare sig vi uttalar det eller ej, så finns det en gräns, ett tal, för hur många elever som är rimligt i en lärartjänst.

Frågan om elevantal per lärare är stekhet. Karin Bergs film, om hur elevantalet per lärare höjs i Göterborgs kommun på grund av nedskärningar till hösten, skapade något av ett jordskred i den svenska skoldebatten. Samtidigt citeras Hatties forskning flitigt, där han konstaterat att att mindre klasser inte lika viktigt som andra parametrar för elevresultaten. På detta finns det dock olika tolkningar. Något som debatterades flitigt på Twitter efter inlägget här på #skolvåren under rubriken ”Elever ser genom andra glas än Hattie”:

 

 

 

 

(Klippt ur @skolvaren ´s Twitterflöde från den 21 maj, efter rekationer på detta blogginlägg.)

Sandin avslutar sin artikel med dessa ord:

Det är sällan ekvationer är så enkla att lösa, och det är sällan enigheten är så stor i en fråga som denna; alla lärare håller med om att varje extra elev innebär ytterligare lite arbete, och därmed måste det finnas en gräns för när man inte längre klarar uppdraget med önskvärd kvalitet. Men likväl finns det inga riktlinjer i Sverige för hur många elever en lärare på gymnasiet eller grundskolans senare del kan undervisa och bedöma utan allt för stor kvalitetsförsämringsrisk.

… I en land där vi önskar att alla elever ska få möjlighet till likvärdig undervisning och bedömning så kan vi inte acceptera en sådan ordning.

Kan detta bli en av valets största frågor måntro? Vad tror du?

 

Annonser
Posted in: Valfrågor