Frihetens fotboja

Posted on 31 maj, 2013 av

0


Dagens inlägg är skrivet av #skolvårens loggmakare Henrik Bodin (@BHBodin), som reflekterar över det paradoxala med frihet:

Vi har idag ett stort problem med Sveriges skolsystem – friheten.

Egentligen är det två större problem som ligger till grund för detta påstående. Det fria skolvalet och den kommunala friheten gällande elevpeng.

1992 infördes det fria skolvalet i Sverige. Var du bodde skulle inte längre påverka var du gick i skola. Det var i grunden en liberal reform skapad för de underprivilegierade elevernas rätt till likvärdig utbildning. Det blev precis tvärtom. Det fria skolvalet som skulle göra att elever kunde välja sig till något har istället inneburit att elever väljer bort. Och det är de privilegierade eleverna som väljer bort. Bort från socioekonomiskt svaga skolor till skolor där de kan möta andra privilegierade elever, likformighet och en för individen kvalitetssäkrad betygssättning. Kvar står de underprivilegierade eleverna i utarmade skolor. Elever som inte har möjlighet att välja bort den, till hemmet, närmast belägna skolan. Och varför ska de göra det? Skolan i Sverige bygger ju på att vi har en fungerande modell där skolans resurser påverkas av elevunderlaget. Vilket utsökt tar oss in på det andra problemet. Kommunernas roll i finansieringen av skolor.

1991 genomfördes kommunaliseringen av det svenska skolsystemet. När kommunerna fick ansvar för skolan så fick de också ansvar för att fördela resurser utifrån skolors individuella förutsättningar. En i grunden liberal tanke där skolor i segregerade och socioekonomiskt svaga områden skulle få de resurser som krävdes för att nå samma mål som skolor med bättre förutsättningar. Det blev i princip tvärtom. Kommuner har i sin iver att nå ekonomisk balans sänkt skolors ekonomiska ramar, inte kompenserat för socioekonomiska förutsättningar och använt elevpengen som ett konkurrensmedel mot friskolor. Systemet som skulle minska effekterna av segregeringen har istället ökat den. Kommunernas möjlighet att omfördela pengar från utbildning till andra delar av sin verksamhet slår idag hårt mot skolan och därmed vår framtida generation.

Paradoxalt är det alltså friheten som skapat den situation som den svenska skolan idag befinner sig i. Avslutar därför med några väl valda ord av André Gide;

”Att göra sig fri är ingen konst, det är att vara fri som är svårt.”

Henrik Bodin

Annonser
Posted in: Uncategorized