Sociala förmågor

Posted on 29 maj, 2013 av

0


Hadar Nordin skriver på fritidspedagogik.se om sociala förmågor och hur de kan komplettera skolans kognitiva förmågor. Han tar ansats i Skolverkets rapport ”Betydelsen av icke-kognitiva förmågor” och beskriver hur skolan är i behov av fler professioner än endast lärare, eftersom det finns fler uppgifter i skolan än de rent kognitivt kunskapshämtande och eftersom dessa är lika viktiga samt bygger på varandra:

Vi pratar ofta om att fritidshemmet jobbar med barnens sociala kompetens och deras emotionella utveckling. Men kopplar det inte tillräckligt ofta till forskning eller betydelsen för skolgången. I denna rapport finns mycket nyttigt att läsa och ta till sig.

Läs hela inlägget här.

Annonser
Posted in: Uncategorized