Skolan har mycket att lära

Posted on 21 maj, 2013 av

0


När vi föds vill vi instinktivt lära oss att kommunicera. När vi fysiskt växer vill vi lära oss att gå och springa o s v. Alla barn vill lära sig. När ett barn håller på att lära sig att gå, så säger vi vuxna uppmuntrande ”du KAN”, med den underliggande meningen, ”du har bara ännu inte LÄRT dig”. Så uppstår det 1842 en fantastisk institution som vi kallar för skola och som har till syfte att människor ska få LÄRA sig. Borde det inte bara vara BINGO?

Detta går att läsa på bloggen Skapa Vetande. Och det kan man väl tycka?! Att skolan borde vara en plats där vi inte kan allt och därför lär. Men om man drar ridåerna åt sidan så kan en annan bild lätt uppstå. På en plats för lärande kan verktygen motverka syftet. När eleverna blev tillfrågade om varför de går i skolan var svaret ”för att lära” övervägande. Men när samma elever får frågan om varför de har prov svarar de flesta att det är för att ”visa vad de kan”.

Alla elever KAN, men alla LÄR sig inte i skolan för vi visar inte att skolan är en plats där man ska LÄRA sig utan att det är en plats att visa vad man KAN. Men det är ju fel. Det ska man nämligen visa EFTER skolan. På den framtida arbetsplatsen. Eller när en person uppfinner ett fordon som inte förbrukar fossila bränslen. Det är då en person ska visa vad hon eller han KAN.

Läs om hur en ministudien på ett högstadie en eftermiddag kan leda till insikt här.

Annonser
Posted in: Nationella Prov