(S) vill vara med och dansa

Posted on 10 maj, 2013 av

3


Socialdemokraterna bjuder in till en ”nationell samling” om läraryrket. Det skriver DN om idag:

I dag skickar partiet ut en inbjudan om nationell samling för läraryrket. Viktiga aktörer på skolområdet som lärarfacken, lärarhögskolorna, Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund finns med på sändlistan. Förebild är ett liknande arbete i delstaten Ontario i Kanada.

– Erfarenheten från alla länder som har lyckats vända en negativ utveckling är att lärarkåren måste vara med, är de inte det blir det väldigt svårt, säger Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor.

Välkomna in i debatten, säger #skolvåren! Det var på tiden! Lärarkåren har fört debatten under en lång tid, det som saknats är det lyssnande örat från beslutsfattarna. Den avsaknaden var bakgrunden till att #skolvåren startades i februari i år och vi välkomnar en bred arena för samskapande med människor från olika arenor i samhället.

Tyvärr saknas representanter från just lärarkåren i deltagarlistan ovan och vi undrar hur Socialdemokraterna tänkt där? Skall inbjudningar ställas till samtliga lärare runt om i landet? Vi väntar med spänning för att se hur lärarna skall komma in i ekvationen. Och på att se om näringslivet överhuvud taget blir inbjudna.

Välkomna till #skolvåren.

Läs hela DN artikeln här. Och Björklunds respons här. Fackförbundens respons här.

Annonser
Posted in: Uncategorized