Varför Nationella Prov?

Posted on 6 maj, 2013 av

2


Uppdaterat: Här skriver Elias Giertz om det samtal allt nedan tillslut ledde fram till, mellan honom, en lärare, två elever i 6:an och Moderaternas Tomas Tobé.

Under rubriken ”Ni är fan inte friska” skrev 17-åriga Elias Giertz, som läser andra året på samhällsvetenskapliga programmet på YBC i Nacka, om hur han och hans klasskamrater nyligen ”utsatts” för Nationella Proven. Utsatts är den benämningen som ligger närmast en beskrivning av Elias upplevelse, om man läser hans blogg:

Ni som lagstiftar utformningen av de här proven får gärna ta till er av detta, svara mig och berätta varför jag och alla elever i hela Sverige ska stå ut med att förlöjligas, stressas och pressas under en termin varje år. Ni är fan inte friska.

En dag efter Elias inlägg hade 3000 personer läst det, och besöksräknaren på bloggen fortsätter ticka på. Elias har också fått kommentarer och mejl från lärare och elever som vittnar om samma upplevelser som de han själv beskrivit i sitt inlägg. Detta engagemang vill han göra något produktivt av. Därför har han startat en namninsamling, där han begär modernisering av de Nationella Proven:

I dag startar jag en namninsamling för att sätta press på makthavare och provkonstruktörer att modernisera de nationella proven. I det räknar jag att fundera på utformningen, konstruktionen, bedömningen och tiden som läggs på det.

Namninsamlingen riktar sig till prov- och bedömningsenheten på SkolverketJan Björklund(utbildningsminister) och Tomas Tobé (ordförande för utbildningsutskottet). Jag vill ha svar, respons och reaktion på varför de gör som de gör och varför vi elever ständigt måste plågas av detta.

Är du lärare, elev eller bara en vanlig medborgare som tycker att Sveriges skola förtjänar bättre?

Skriv på för att modernisera de nationella proven! Klicka här!

Johan Kant, rektor i Haninge kommun, skrev också en text om just Nationella Proven för ett par veckor sedan. Då skrev han under runriken ”Nationella Proven tar knäcken på lärarna”.

En lärare på Vikingaskolan, med mycket stor erfarenhet av bedömning och betygsättning, räknade ut att bara bedöma Vikingaskolans elevers provsvar av nationella provet har tagit 75 timmar. Alltså cirka 1200 timmar i en kommun som Haninge. En annan lärare på Vikingaskolan berättade att om han lade ihop samtliga frågor i delproven och multiplicerade med antal elever i årskurs 6 på Vikingaskolan skulle han totalt bedöma 2400 stycken elevsvar. Om 30 sekunder lades ner på att bedöma varje svar skulle det innebära en bedömningstid på 20 timmar. Och då pratar vi bara i matematik.

Det är modigt i skolans värld att våga prata om lärarnas arbetsmiljö. Ofta brukar en replik om hur lärarnas situation i skolan är följas av ”… för elevernas bästa…” Vi måste våga prata om lärarnas arbetssituation också, inte minst eftersom elevernas och lärarnas arbestmiljö hänger ihop. Om lärarnas arbetstid blir ohanterbar kommer elevernas studiemiljö försämras, dessa förhållanden är i beroendeställning till varandra snarare än varandras dikotomier. Och i detta är just den arbetsbörda som Nationella Proven innebär mycket tydlig:

En lärare har cirka 1750 timmar i årsarbetstid. Det går med lätthet att konstatera att Haninge kommun har minst en lärare, antagligen två eller tre om tiden granskas noggrannare, som bara är anställd att genomföra och bedöma nationella proven. Omfattande pålagor från staten som kostar skolorna en rejäl slant för vikarier och eventuell övertid. Dessutom får varje skola betala för de nationella proven. Jo, ni läste rätt – varje skola får själv betala för alla de prov som staten har beordrat att genomföra. Och som de goda tjänstemän som vi är, gör vi detta även om det muttras en hel del.

#skolvåren har även tidigare skrivit om Nationella Proven här på bloggen, då med anledning av Björklunds pressmeddelande där han berättar om förslaget att minska IUP:erna och de skriftliga omdömena. Läs mer om det här.

Annonser
Posted in: Nationella Prov