Artikelserie del 7: Min framtidsvision för skolan, signerat Lennart Bladh

Posted on 5 maj, 2013 av

0


google pictures

Jag vill vara med och skapa en skola där alla elever mår bra och gör sitt bästa. En skola där eleverna vågar tro på sig själva, vet att de kan göra rätta val för sin framtid. En skola där eleverna vågar säga nej till mobbing och droger. En skola där eleverna är en tillgång, goda förebilder och bidrar till ett positivt socialt klimat. En sådan skola kräver att alla goda krafter samverkar.

En nyckel till en bättre skola

Jag tillhör som lärare i idrott och hälsa en yrkeskår som sällan lagt sig i skoldebatten. Men det känns som om det är dags nu när skolfrågorna näst intill dagligen är aktuella på den politiska dagordningen. Vi lärare har faktiskt en hel del att tillföra och därför tycker jag att vi bör delta i den allmänna debatten. Vi ser vilka elever som inte klarar sig så bra i skolan; vi ser de som är tysta, tillbakadragna och alltför försiktiga. Och vi ser de som är högljudda, stökiga och tar alltför stor plats i undervisningssituationen. Oftast handlar det beteendet om en skev och usel självbild och dålig självkänsla.

Jag vet att om vi satsar på att lära eleverna att kunna ta ansvar för sin hälsa och livsstil, och om vi kan hjälpa dem till en god självbild och stärka deras självkänsla, så kommer resultatet att bli en lugn och trygg skola med ordning och reda. Vi får en skola där eleverna ges de bästa förutsättningar att nå sina egna mål så kommer också läroplanens och skolans mål att uppnås.

Men arbetet med att skapa trygghet, god självbild, självkänsla och hälsa är inte bara elevhälsans uppgift. Eleverna måste känna att de får stöd i alla sammanhang i skolan, de behöver bli sedda som de individer de är oavsett om de är tysta och har lätt att lära eller är högljudda och har olika typer av inlärningssvårigheter.

Jag vill vara med och skapa en skola där alla elever mår bra och gör sitt bästa. En skola där eleverna vågar tro på sig själva, vet att de kan göra rätta val för sin framtid. En skola där eleverna vågar säga nej till mobbing och droger. En skola där eleverna är en tillgång, goda förebilder och bidrar till ett positivt socialt klimat. En sådan skola kräver att alla goda krafter samverkar.

Vi måste ta på oss det arbetet på ett seriöst sätt tillsammans. Vi har lagar och regler som vi ska följa; skollagen, läroplanerna samt skolverkets direktiv. Agenda 21, Maastrich- och Amsterdamfördraget samt Barnkonventionen och Hälsa 21. Skollagen säger att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling och att kommunen i sin roll som arbetsgivare ska vinnlägga sig om att planera och värna personalens kompetensutveckling.

Ett av skolans övergripande uppdrag är att stödja elevernas utveckling av metakognition, vilket innebär att de ska kunna förstå och bedöma hur de egna insatserna påverkar deras inlärning. För detta behöver skolan använda adekvata verktyg för självvärdering.

En optimering av hälsoarbetet kan ske genom metodiskt arbete, där frågor ställs och insatserna riktas efter resultat. Detta för att förbättra förutsättningar för lärandet och för livet totalt. I dagens skola får vi inte blunda för hur verkligheten ser ut. Våra barn och ungdomar behöver stöd för i sitt arbete att kunna göra sitt bästa. Vi vet alla att, inte bara ämnesundervisning i skolan utan även livet runt eleverna påverkar deras möjligheter att skapa sig en önskad framtid.

Det handlar om en social gemenskap, gott ledarskap, god sömn, motion, bra kost och regelbundna matvanor är en del av det som påverkar inlärningsklimatet och därmed också resultaten av skolarbetet.

Därför måste vi också sträva efter en skola där politiker och personal vill, vågar och klarar av att ta ledarskapet! En skola där även kriterier som hälsa och livsstil bör ingå som centrala begrepp. Och när vi har bestämt oss; när mentorer, elevhälsoteam, lärare i idrott – och hälsa, föräldrar och skolledning samarbetar kring ett salutogent coachande arbetssätt får vi en lugn, trygg engagerad skola med ordning och reda för alla. Vi har möjligheten om vi samverkar. Vi kan skapa Europas tryggaste och bästa skola tillsammans, det är jag säker på. Därför vill jag sprida min övertygelse till alla. Det är det som är nyckeln till en bättre skola.

inlägget publicerades originalt på Lennart Bladhs blogg.

Read more: http://www.universaldigest.com/article.aspx?lng=1&user=LennartBladh&a=145#ixzz2RJtDuRmn

Annonser
Posted in: Uncategorized