Seminarier om barn och ungas inflytande i den fysiska samhällsplaneringen

Posted on 1 maj, 2013 av

0


Lite sent publicerar vi här en inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting, Boverket och Trafikverket som bjuder in till regionala seminarier om barn och ungas inflytande i den fysiska samhällsplaneringen. Seminarierna hålls i Göteborg, Östersund, Borlänge och Trelleborg. Tyvärr har seminariet i GBG redan passerat, men det finns tre chanser till att delta. Helt klart intressant barnperspektiv, där barnen bjuds in att delta i formandet av vår gemensamma framtid. 

Information från arrangörerna:

Under två år har sex kommuner och några myndigheter tillsammans arbetat med ett regeringsuppdrag om barns och ungas inflytande i samhällsplaneringen. Nu finns erfarenheterna sammanställda i en slutrapport och uppdraget har redovisats för regeringen. Syftet med seminarierna är att fortsätta arbetet med att utveckla förutsättningarna för att fler barn och unga ska komma till tals i den fysiska samhällsplaneringen.

Seminarierna arrangeras på fyra orter i landet:

Göteborg den 29 april kl. 10-16 på Hotel Scandic Crown, Polhemsgatan 3, Göteborg

Östersund den 3 maj kl. 10-16 på Best Western, Gamla Teatern, Thomeegränd 20, Östersund

Borlänge den 17 maj kl. 10-16 på Quality Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25, Borlänge och

Trelleborg den 20 maj kl. 10-16 på Horizont, Hamngatan 9, Trelleborg.

Anmälan görs till Sveriges Kommuner och Landsting via länk på Trafikverkets hemsida där man också kan hitta mer information om kommunernas arbete: http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Evenemang/Regionala-seminarier-om-barn-och-ungas-inflytande-i-den-fysiska-samhallsplaneringen/

Ni som hänger på får gärna skriva några rader om seminarierna och mejla skolvaren @gmail.com så att vi får ta del av era upplevelser.

Annonser