Vad är kunskap?

Posted on 29 april, 2013 av

1


Varför ska eleverna gå i skolan? Vad lär de sig där som det inte lika bra kan lära sig någon annanstans? …

Hur kan vi få eleverna att uppleva skolan som meningsfull och att de växer som människor och att de slutar skolan med en stor självkänsla och respekt för sina medmänniskor?

Dessa frågor ställer sig So-läraren Martin Andersson på sin blogg Externaliserande Radikal Pedagogik. Rubriken på inlägget är Skolans Berättelse. Det finns inget datum för när inlägget är skrivet men det senaste inlägget på bloggen skrevs den 8 januari 2012. Det är inga nya frågor vi #skolvårare ställer oss. Däremot är det hög tid att vi söker svaren tillsammans.

Martin Andersson fortsätter sitt inlägg med att resonera kring de strukturer i samhället som skolan bygger på; nationalismens och industrialismens behov.

Neil Postman har i sin bok När skolans klocka klämtar skrivit om skolans behov av en djupare berättelse. Han presenterar flera förslag på djupa berättelser för skolan men ingen självklar sådan. I det avslutande stycket misströstar han dessutom och frågar sig om skolan, i sin nuvarande form, har någon framtid.

Rasande kunskapsnivåer i Sverige menar Martin Andersson inte är skolans problem, utan snarare symptomet på det verkliga problemet.

Kunskap och disiplin har dock visat sig vara ett sluttande plan som berövar oss mer och mer av vår mänsklighet och skapar individer och samhällen som äter sig själva. …

 

Martin Andersson problematiserar kunskapsbegreppet. Kunskap reproduktion av fakta och kunskap som något vi gjort till vårt eget för att skapa förståelse för omvärlden. Kunskap som handlar om rabblande, ungefär sådan kunskap vi kan mata en robot med, eller kunskap att göra människan mänskligare.

Att hävda att skolans roll är att göra människor konkurenskraftiga är att totalt ha missförstått vad som bör vara syfte och mål med skolan. Skolans roll bör vara så mycket mer än det och enligt en radikla estetikens pedagogik är det att göra eleverna mänskliga.

Läs hela Martin Anderssons inlägg här. Och fundera över vad kunskap är för dig? Vilken kunskap vill vi förmedla? Går det ens att komma överens om vilken kunskap vi bör prioritera? Veckans tankenöt. Skriv en kommentar och dela dina tankar med oss!

Annonser
Posted in: Uncategorized