Låt oss ställa frågorna

Posted on 27 april, 2013 av

0


Tydliga ledare behövs, så väl i klassrummet som på en skola i stort. För precis som detta citat:

Ett utbildningssystem kan aldrig bli bättre än kvaliteten på dess lärare.

(McKinsey & Company, 2007)

eller som jag hellre uttrycker det:

En lärare kan aldrig bli bättre än kvaliteten på dess utbildningssystem.

(Fröken Ann)

så tänker jag att det är svårt för en lärare att bli bättre än sin ledare. Och det kan lika så vara svårt för en elev att bli bättre än sin ledare. Så för att skapa ett fantastiskt skolsystem behövs fantastiska ledare på alla plan. Men vad kännetecknar egentligen en god ledare? Nicklas skriver på bloggen Nicklas Noterar:

En av anledningarna till att många chefer hamnar i denna position är att de förväxlar tydlighet med svar. De tror att de bara kan tydliga chefer om de svarar på alla frågor de får, med enkla tydliga svar. Men tydlighet handlar om att vara tydlig med vad vi vill åstadkomma, inte om att i detalj beskriva vägen dit. Det handlar om att vara tydlig med vad som är bra sätt att lösa problem på, inte att lösa problemen.

Det är mycket bättre att lägga sin tid på att ställa frågor än att svara på dem.

Så låt oss ställa frågor tillsammans. Vi kanske inte kan komma fram till alla svar på en gång, och det finns inte en person som sitter inne med lösningen. Men tillsammans reder vi i problemen. Vi börjar att fråga oss ”Varför skolan?” för att tillsammans lösa problemet med hur vi skall ta oss i mål. Är ni med oss?

Läs hela Nicklas inlägg här.

Annonser
Posted in: Uncategorized