Hur styr vi för att inkludera alla?

Posted on 21 april, 2013 av

0


I går publicerades här några kommentarer och länk till ett inlägg skrivet av John Steinberg med rubriken Målstyrningen av skolan är anti-demokratisk.

Thomas, som skriver på bloggen Insiktslyftning, några idéer på hur man skulle kunna förändra för att styrningen i skolan inte skall vara så ”konform”:

om hur vi skulle kunna ”mäta” om vi inte gör på samma sätt som vi gör idag … … som i praktiken bygger på att ”varje barn har krav på sig att kunna nästan exakt samma sak vid samma tidpunkt i sitt liv och dessutom ska kunna återge sin kunskaper i precis samma former”.

 

Thomas listar en rad åtgärder för att åtgärda problemet i sitt inlägg.

Genom att öka graden av frihet i vilken ordning man når de olika kunskapsmålen och öka relevansen i kunskapsmålen genom att hela tiden mata systemet med elevgenererad feedback och feedforward i olika tidshorisonter så minskar risken för destruktiv konformism. Dessutom blir skolan mycket tydligare en del av samhället i bättre samklang med omvärldens förändringar. Högre relevans i kunskapsmålen torde också minska känsligheten för olika pedagogiska modenycker

Så tänker Thomas. Hur tänker du? Läs hela inlägget här och delge oss dina idéer.

Annonser
Posted in: Uncategorized