When living in a box – what happens to those who climbs out of it?

Posted on 8 april, 2013 av

14


Inkludering – exkludering. Dikotomier. Alla debattörers älsklingar. För det är ju så mycket enklare att argumentera om det bara finns en svart och en vit sida.

Men för de som vågar leva i gråzonernas vacklande verklighet så är vetskapen om kommunikationernas tolkningsutrymme vedertaget. Så den verkliga frågan i nyansernas värld är frågan om vad vi lägger in i orden.

Annica Löfvenring, specialpedagog på S.t Olofsskolan i Sundsvall, skriver om det problematiska med att hårdtolka begrepp som inkludering och exkludering under rubriken ”Som att svära i kyrkan” i Lärarnas Tidning:

Det uppstår en krock mellan elevernas syn på sina behov och beslutsfattarnas uppfattning om vad elever mår bäst av. Begreppet inkludering är välkänt i skolan, … Eftersom begreppet är tolkningsbart uppstår ibland missförstånd. En del tolkar det som att alla elever ska undervisas i samma klassrum! Det anses då ”fult” att undervisa eleverna utanför klassrumsdörren. … För mig handlar det om tillgänglighet och delaktighet. Att möta varje elev utifrån dennes unika behov. Mötet kan ske både i och utanför klassrummet. Jag välkomnar en debatt om begrepp som förvirrar mer än vägleder i det dagliga arbetet. Den forskning som våra beslutsfattare tagit del av är enögd.

Åter igen vill vi lyfta frågan varför – Varför är det fel att undervisa utanför klassrummet?

Ett svar på den frågan skulle kunna vara att organisationens ramar sätter gränser för vad som anses ”normalt”. Vi bygger en låda som skall passa för alla storlekar. Alla som faller utanför den försöker vi pressa tillbaka i lådan. Men om man inte alls har den passformen så får man stå utanför systemet. Då är man inte ”normal” nog att få plats. Med andra ord kommer allt som kräver mer resurser och mer pengar att klassas som ”onormalt”. För om alla undervisades utifrån sina egna behov skulle det inte finnas en ”normal” modell, då fanns det ingen anledning att pressa ner alla i den stora lådan, och alltså skulle ingen kunna falla utanför den. Eftersom alla som behövde befinna sig utanför lådan fick vara där.

Hur ser du på inkludering och exkludering? Vad är inkludering för dig? Skriv gärna och berätta!

Annonser
Posted in: Uncategorized