Vårskrik: 50 dagar med #skolvåren

Posted on 4 april, 2013 av

0


Idag är det 50 dagar sedan #skolvåren startade. Det började med en fråga. Om att ses. Och är idag en nationellt känd rörelse. Från högsta politikertopp, till oss på golvet susar det med vårvinden ”#skolvåren” – det händer något nu.

Femtio dagar med #skolvåren

Under de femtio dagar vi har andats skolvår, har våra förmågor flera gånger ställts inför prov. Vi har fått träna på att konkretisera tankarna till initiativet, att väga de ord vi uttrycker och skriver, och utveckla kapacitet att lyssna så att vi verkligen hör mångfalden av hur skola som företeelse och institution uppfattas. Vi ser idag att det finns flera vägar för skolutveckling, flera metoder som kan praktiseras och vi ser tusentals engagerade människor i och utanför skolan som bidrar med erfarenheter om ”hur” vi kan skolutveckla. Vi har saknat er, under våra år som engagerade i skolfrågor – ni fattades oss – och tack vare det engagemang #skolvåren väckt, är vi nu fulla av tilltro och optimism i tänket om ”skola 2.0”.

#skolvårens hemsida har haft drygt 16 000 visningar på 50 dagar. Läs meningen igen. Det är många besök på en sida som inte ”säljer” något utan erbjuder något, och som dessutom bygger på ett personligt engagemang från den som besöker sidan. #skolvåren är på god väg att bli ett varumärke, med logga och innehåll, mening och substans. Varenda nybliven företagare undrar säkert hur det kunde bli så stort, så fort. För stort är det. Det vittnar mail från Ibrahim Baylan om där han svarar på frågan om han hört om #skolvåren:

”Visst har jag hört talas om skolvåren. Ett mycket välkommet initiativ tycker jag.”

När nu Baylan, Dalman Eek och Fridolin i egenskap av riksdagsledamöter öppnat dörren för #skolvåren är det upp till oss alla att lyfta snack till verkstad. Vi har en unik möjlighet att bli hörda, sedda och att möta de folkvalda i skolutvecklingsfrågor. Framtidsanlytiker Troed Troedsson och flera skolutvecklare finns med oss. Det gör också näringsliv, föräldrar och entreprenörer.  Alla är viktiga och utgör grunden för att #skolvåren ska fungera. Vi behöver alla mötas och ta del av varandras perspektiv för att kunna utveckla skolan. Det svider därför till en aning i våra skolutvecklingshjärtan när vi ser hur skolfrågor tenderar att polarisera professionen. Hur snabbt vi vill försvara våra egna tankar och idéer, och för oss blir det en svårknäckt nöt. Det gynnar ingen och ger ingen utveckling. Att ha olika åsikter är en sak, men att ställa sig på en sida och inte vilja ta del av den andra sidans tankar, förstår vi inte. Hur lär man då?

Vi behöver inte ha samma ingångsvinkel till #skolvåren och skolutvecklingsfrågor. Våra idéer om hur vi kan skapa en bättre skola tar avstamp i att skolan är en arbetsplats för både barn och vuxna, andras kanske i det ena eller det andra. Det spelar mindre roll vilket ingångsvärde vi har i diskussionen, om målet är gemensamt.  Jag kan, med mina tankar, du med dina, sätta ett gemensamt mål. Eller hur? Och ju fler olika värden som förs in i diskussionen, desto bredare och mer hållbar ”skola 2.0” kan vi skapa.

Att vi vill mötas, vill lyssna och vill samtala – med varandra om och för skolan, är för oss grundbulten i #skolvåren. Om ingenjörerna som konstruerar bilmotorer enväldigt fått bestämma utseendet på bilarna, hade den grenen av industridesign inte varit där den är idag. Det är samarbete, samspel och mångfald av idéer som utvecklar och ger resultat i skolutveckling. Och som därmed ger de bästa förutsättningarna för alla barn i ett hållbart lärande samhälle.

Vi möts i Varberg!
/ #skolvårens initiativtagare

Annonser
Posted in: Uncategorized