Två sidor av samma mynt

Posted on 3 april, 2013 av

0


Det finns alltid två sidor av myntet. Eller?!

Lärarutbildningens status är körd i botten. Det är så lätt att komma in på utbildningen att det räcker med att skriva högskoleprovet utan att läsa frågorna. I höstas kom 123 personer in med ­resultatet 0,1, visar DN:s granskning.

(Nästan vem som helst kan bli lärare, Publicerad 2013-03-27 05:47, dn.se, Kristoffer Örstadius)

Läs hela artikeln här.

För den andra gruppen studenter, dem som kommer in på betyg, är bilden den rakt motsatta. Där stiger söktrycket och meritpoängen, inte bara vid Stockholms universitet utan i hela riket. Söktrycket ökade t ex med 21% inför ht 2012 jämfört med året innan. Den terminen krävdes det 14.70 i meritpoäng för att komma in på förskollärarutbildningen, 17.10 för grundlärare F-3 och 14.65 för grundlärare 4-6. För ämneslärare 7-9 i svenska, svenska som andraspråk och engelska krävdes 13.80 och för gymnasiet 19.00 – att jämföra med 16.65 för att komma in på nationalekonomi. Helhetsbilden är alltså en helt annan.

(Kan vem som helst bli lärare?, Posted on mars 27, 2013, rektorsblogg.su.se, Astrid Söderbergh Widding)

Läs hela inlägget här.

 

Annonser
Posted in: Uncategorized